Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

2012 rok

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie nr 92/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie "Wyższe kwalifikacje..." 2013-01-25 11:53:09
Zarządzenie nr 91/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. przyjęcia Regulaminu rekrutacji "Wyższe kwalifikacje..." 2013-01-24 14:52:34
Zarządzenie nr 90/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. przyjęcia regulaminu rekrutacji do projektu "Wyższe kwalifikacje..." 2013-01-24 14:48:08
Zarządzenie nr 89/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji 2013-01-14 09:03:29
Zarządzenie nr 88/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. dokonania zmian w planie wydatków 2013-01-14 09:01:42
Zarządzenie nr 87/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. dokonania zmian w planie wydatków 2012-12-14 11:52:00
Zarządzenie nr 86/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. procedur zatrudniania osób do pomocy w RDD 2012-12-14 11:49:51
Zarządzenie nr 85/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. utworzenia funduszu nagród 2012-12-14 11:44:22
Zarządzenie nr 84/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. zmiany zarządzenia 68/2012 2012-11-28 09:02:59
Zarządzenie nr 83/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. procedur dot. kandydatów na rodziny zastępcze 2012-11-14 11:21:43
Zarządzenie nr 82/2012 Dyrektora PCPR w spr. zmian w planie wydatków PCPR 2012-11-14 11:19:06
Zarządzenie nr 81/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. powołania Komisji ds. wniosków "Aktywny samorząd" 2012-11-05 15:07:43
Zarządzenie nr 80/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. zmian w planie wydatków 2012-11-02 15:00:59
Zarządzenie nr 79/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. procedury nadzoru nad rodzinami zastępczymi 2012-11-02 14:58:45
Zarządzenie nr 78/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. zmian w planie wydatków 2012-11-02 14:54:49
Zarządzenie nr 77/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. zmiany zał. nr 2 do zarządzenia nr 72/2012 2012-11-02 14:50:40
Zarządzenie nr 76/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. zmiany Zarządzenia nr 68/2012 2012-11-02 14:47:27
Zarządzenie nr 75/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. zmiany Zarządzenia nr 70/2012 2012-11-02 13:02:09
Zarządzenie Nr 74/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. zasad dofinansowania w ramach "Aktywny samorząd" 2012-10-22 10:40:26
Zarządzenie Nr 73/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. regulaminu wynagradzania pracowników 2012-09-25 12:15:45
Zarządzenie Nr 72/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. Instrukcji dokumentów księgowych projektu "Wyższe kwalifikacje..." 2012-09-25 12:12:59
Zarządzenie Nr 71/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. zm. Zarządzenia Nr 15/2012 2012-09-25 12:08:55
Zarządzenie Nr 70/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. zm. Zarządzenia 50/2011 2012-09-25 11:56:13
Zarządzenie Nr 69/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. powołania zespołu ds. opracowania projektu 2012-08-09 10:55:56
Zarządzenie Nr 68/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. zmiany zarządzenia nr 50/2011 2012-08-09 10:53:29
Zarządzenie Nr 67/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. zmian w planie wydatków 2012-08-09 10:51:19
Zarządzenie Nr 66/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. regulaminu ZFŚS 2012-08-09 10:43:39
Zarządzenie Nr 65/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. dokonania zmian w planie wydatków 2012-08-09 10:00:24
Zarządzenie Nr 64/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. instr. kancelaryjnej, j.r.w.a., instr. składnicy akt 2012-08-09 09:57:52
Zarządzenie Nr 63/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. zmiany Regulaminu wynagradzania 2012-08-09 09:38:03
Zarządzenie Nr 62/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. zmiany zarządzenia nr 36/2011 w spr. Regulaminu pracy 2012-08-09 09:34:33
Zarządzenie Nr 61/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. zmiany zarządzenia nr 50/2011 2012-08-06 09:40:15
Zarządzenie Nr 60/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. zmiany zarządzenia nr 16/2011 2012-07-05 08:22:59
Zarządzenie Nr 59/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. zmiany zarządzenia nr 11/2012 2012-06-20 11:14:51
Zarządzenie Nr 58/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. zmian w planie wydatków 2012-06-18 08:41:42
Zarządzenie Nr 57/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. zmiany zarządzenia 48/2012 2012-06-13 08:43:06
Zarządzenie Nr 56/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. zmian w planie wydatków w PCPR 2012-06-13 08:35:50
Zarządzenie Nr 55/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. do spr. wniosków o dofin. z PFRON 2012-06-13 08:33:26
Zarządzenie Nr 54/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. zespołu do oceny ryzyka zawodowego 2012-06-13 08:30:15
Zarządzenie Nr 53/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. powołania zespołu do projektu "Wyższe kwalifikacje..." 2012-06-13 08:28:16
Zarządzenie Nr 52/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. zasad zwrotu kosztów dojazdu "Ścieżką kultury.. 2012-06-12 15:24:28
Zarządzenie Nr 51/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. zasad zwrotu kosztów dojazdu "Rozwijamy żagle..." 2012-06-12 15:01:45
Zarządzenie Nr 50/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. zmiany Zarządzenia nr 50/2011 2012-05-04 10:57:03
Zarządzenie Nr 49/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. powołania Komisji Likwidacyjnej 2012-05-04 10:53:37
Zarządzenie Nr 48/2012 Dyrektora PCPRw Słupsku w spr. przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. "Wyższe kwalifikacje zawodowe..." 2012-05-04 10:50:36
Zarządzenie Nr 47/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. regulaminu rekrutacji do projektu "Wyższe kwalifikacje.." 2012-05-04 10:46:20
Zarządzenie Nr 46/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. uchylenia Zarządzenia nr 4/2011 2012-05-04 10:36:55
Zarządzenie Nr 45/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. zmian w budżecie 2012-05-04 10:31:23
Zarządzenie Nr 44/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. powołania Komisji ds.rozpatrywania wniosków o dofin. likwidacji barier architektonicznnych 2012-05-04 10:28:35
Zarządzenie Nr 43/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o dofin. likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się 2012-05-04 10:19:53
Zarządzenie Nr 42/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. uchylenia Zarządzenia Nr 7/2011 2012-05-04 10:11:00
Zarządzenie Nr 41/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. uchylenia Zarządzenia 6/2011 2012-05-04 10:08:39
Zarządzenie Nr 40/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. ustalenia normy zużycia paliwa 2012-05-04 10:04:48
Zarządzenie nr 39/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. dokumentacji projektu pn. "Ścieżką kultury..." 2012-05-04 10:02:32
Zarządzenie nr 38/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. dokumentów księgowych projektu "Ścieżką kultury..." 2012-05-04 10:00:03
Zarządzenie nr 37/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. regulaminu użytkowania PMEFS w zw. z projektem "Ścieżką kultury..." 2012-05-04 09:56:26
Zarządzenie nr 36/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. przyjęcia regulaminu rekrutacji w projekcie "Ścieżką kultury..." 2012-05-04 09:45:45
Zarządzenie nr 35/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. przyjęcia regulaminu uczestnictwa w projekcie "Ścieżką kultury..." 2012-04-30 15:29:11
Zarządzenie nr 34/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. powołania zespołu projektowego do projektu "Ścieżką kultury..." 2012-04-30 15:25:52
Zarządzenie ne 33/2012 Dyrekotra PCPR w Słupsku w spr. zmiany regulaminu wynagradzania pracowników 2012-04-30 15:22:35
Zarządzenie nr 32/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w sprawie harmonogramu kontroli wewnętrznych 2012-04-30 15:20:14
Zarządzenie nr 31/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w sprawie przechowywania i archiwizowania dokumentacji projektu 2012-04-30 15:18:28
Zarządzenie nr 30/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. zatwierdzenia instrukcji obiegu dokumentów do projektu pn."Rozwijamy żagle ..." 2012-04-30 15:14:38
Zarządzenie nr 29/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w sprawie regulaminu PMEFS w zw. z projektem "Rozwijamy żagle..." 2012-04-30 15:10:11
Zarządzenie nr 28/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w sprawie przechowywania i archiwizowania dokumentacji projektu "Rękodzieło..."... 2012-04-30 15:05:43
Zarządzenie nr 27/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w sprawie ustalenia celów i zadań na 2012 rok... 2012-04-26 08:34:19
Zarządzenie nr 26/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w sprawie procedur zarządzania ryzykiem... 2012-04-26 08:28:58
Zarządzenie nr 25/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w sprawie zmiany zarządzenia 33/2011 BIP 2012-04-18 10:48:45
Zarządzenie nr 24/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w sprawie komisji rekrutacyjnej "Rękodzieło.." 2012-04-18 10:43:47
Zarządzenie nr 23/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 23 marca 2012 r. 2012-03-28 15:53:25
Zarzadzenie nr 22/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w sprawie uchylenia zarządzenia nr 13/2012 2012-03-21 13:44:21
Zarządzenie Nr 21/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. harmonogramy kontroli jednostek nadzorowanych w 2012 roku 2012-03-21 09:53:52
Zarządzenie Nr 20/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w sprawie Regulaminu rekrutacji do projektu "Rozwijamy żagle..." 2012-03-21 11:59:29
Zarządzenie Nr 19/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. Regulaminu uczestnictwa do projektu 2012-03-21 09:37:49
Zarządzenie Nr 18/2012 Dyrektora PCPR w sprawie powołania zespołu do projektu 2012-03-21 09:24:50
Zarządzenie Nr 17/2012 Dyrektora PCPR w sprawie BHP i p.poż. 2012-03-21 08:51:34
Zarządzenie Nr 16/2012 Dyrektora PCPR w sprawie Komisji do brakowania akt.. 2012-03-13 10:01:55
Zarządzenie Nr 15/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w sprawie instrukcji dokumentów księgowych w projekcie 2012-02-24 14:15:17
Zarządzenie Nr 14/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w sprawie powołania zespołu projektowego do 2012-02-14 11:45:39
Zarządzenie Nr 13/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w sprawie dofinansowania z PFRON... 2012-02-14 11:43:08
Zarządzenie Nr 12/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w sprawie Regulaminu uczestnictwa w projekcie 2012-02-02 14:07:28
Zarządzenie Nr 11/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w sprawie ustalenia zwrotu kosztów dojazdu... 2012-02-02 14:02:32
Zarządzenie Nr 10/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w sprawie regulaminu użytkowania PMEFS dla POKL 2012-02-02 13:53:03
Zarządzenie Nr 9/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w sprawie Regulaminu rekrutacji do projektu 2012-02-02 13:41:31
Zarządzenie Nr 8/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w sprawie procedur kontroli jednostek nadzorowanych 2012-02-02 13:39:19
Zarządzenie Nr 7/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej 2012-02-02 13:36:15
Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w sprawie powołaniu zespołu ds. opracowania projektu... 2012-02-02 13:34:47
Zarządzenie Nr 5/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w sprawie zmian w zasadach rejestrowania umów 2012-01-26 11:05:40
Zarządzenie Nr 4/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w sprawie zmian w zasadach planowania szkoleń 2012-01-26 11:03:16
Zarządzenie Nr 3/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w sprawie pogotowia kasowego 2012-01-26 11:00:11
Zarządzenie Nr 2/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w sprawie służby przygotowawczej... 2012-01-26 10:50:24
Zarządzenie Nr 1/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej... 2012-01-05 15:31:46