Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

2019 rok

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie nr 33/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 3 września 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 34/2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2019-09-17 11:51:30
Zarządzenie nr 32/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 302018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego projektem "Rodzina w Centrum - wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim" 2019-09-17 11:47:55
Zarządzenie Nr 31/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 2019-09-04 12:21:46
Zarządzenie nr 30/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2019-09-04 12:19:59
Zarządzenie nr 29/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany załacznika nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku wprowadzonego zarządzeniem nr 43/2018 z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2019-09-04 12:16:08
Zarządzenie nr 28/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 12/2019 z dnia 3 czerwca 2019 w sprawie zasad przyznawania w 2019 roku dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu I pilotażowego programu "Aktywny samorząd" 2019-09-04 12:06:04
Zarządzenie nr 27/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu do drugiej edycji projektu ?Rodzina w Centrum ? wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim? dotyczącego grupy docelowej usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej 2019-07-29 08:08:34
Zarządzenie nr 26/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie w sprawie zmiany zarządzenia nr 27/2015 z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie przyznawania i korzystania ze służbowego telefonu komórkowego 2019-07-29 08:06:56
Zarządzenie nr 25/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku wprowadzonego zarządzeniem nr 43/2018 z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2019-07-29 08:06:06
Zarządzenie nr 24/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzieleni zamówienia 2019-07-29 08:04:32
Zarządzenie nr 23/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi społeczne, o których mowa w art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych 2019-07-29 08:01:31
Zarządzenie nr 22/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli wewnętrznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2019-07-17 07:57:32
Zarządzenie nr 21/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 15 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 34/2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2019-07-17 07:55:45
Zarządzenie nr 20/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2019-07-17 07:52:35
Zarządzenie nr 19/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora w czasie jego nieobecności 2019-07-17 07:51:35
Zarządzenie nr 18/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu I pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2019 roku 2019-07-17 07:50:30
Zarządzenie nr 17/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania dzieciom umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu słupskiego dodatków, o których mowa w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 2019-07-05 09:59:54
Zarządzenie nr 16/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku dnia 3 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 34/2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2019-07-05 09:15:15
Zarządzenie nr 15/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji do drugiej edycji projektu "Rodzina w Centrum-wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim" dotyczącego grupy docelowej osób sprawujących pieczę zastępczą. 2019-07-03 12:32:22
Zarządzenie nr 14/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 30/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego projektem "Rodzina w Centrum-wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim". 2019-07-03 12:30:25
Zarządzenie nr 13/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny prac nadesłanych w ramach konkursu plastyznego "Ja i mój przyjaciel" organizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny nadesłanych w ramach konkursu plastycznego "Ja i mój przyjaciel" organizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2019-06-13 13:18:17
Zarządzenie nr 12/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie przyznawania w 2019 roku dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu I pilotażowego programu "Aktywny samorząd" 2019-06-04 12:55:45
Zarządzenie nr 11/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze specjalisty w zespole organizacyjnym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2019-06-04 12:36:18
Zarządzenie nr 10/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji do drugiej edycji projektu "Rodzin w Centrum - wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim" dotyczącego grupy docelowej dzieci przebywających w pieczy zastępczej 2019-05-17 09:40:32
Zarządzenie nr 9/209 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie procedury kontroli jednostek nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2019-05-10 09:36:58
Zarządzenie nr 8/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego pn. "Ja i mój przyjaciel" 2019-04-23 09:08:20
Zarządzenie nr 7/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomocy w uzyskaniu wyksztalcenia na poziomie wyższym w ramach modułu II pliotażowego programu "Aktywny Samorząd" 2019-03-15 14:59:47
Zarządzenie nr 6/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 20/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku wsprawie powolania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych złożonych w zakresie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 2019-03-07 08:55:08
Zarzadzenie nr 5/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu slużbowego marki TOYOTA YARIS GS 15O9C, będącego w użytkowaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2019-03-06 10:33:14
Zarządzenie nr 4 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia Celów i zadań na rok 2019 dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2019-02-22 13:53:22
Zarządzenie nr 3/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania chronionego w 2019 roku 2019-02-22 12:23:39
Zarządzenie nr 2/2019 Dyrektora Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli jednostek nadzorowanych przez Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w 2019 roku. 2019-02-22 12:10:31
Zarządzenie nr 1/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia kontroli wewnętrznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w 2019 roku. 2019-02-22 11:17:01