Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Nabór na stanowisko kierownicze urzędnicze Kierownika zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej Wioleta Młynarczyk 2019-08-14 14:59:27 dodanie dokumentu
Komórki organizacyjne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku Wioleta Młynarczyk 2019-08-09 09:57:58 edycja dokumentu
Nabór na Aspiranta pracy socjalnej - Animatora działań senioralnych w ramach projektu pn. "Srebrna Sieć" Wioleta Młynarczyk 2019-08-07 14:59:29 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - przeprowadzenie warsztatów arteterapii w ramach projektu pn. "Rodzina w Centrum - wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Wioleta Młynarczyk 2019-08-01 09:53:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 27/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu do drugiej edycji projektu ?Rodzina w Centrum ? wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim? dotyczącego grupy docelowej usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej Wioleta Młynarczyk 2019-07-29 08:08:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 26/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie w sprawie zmiany zarządzenia nr 27/2015 z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie przyznawania i korzystania ze służbowego telefonu komórkowego Wioleta Młynarczyk 2019-07-29 08:06:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 25/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku wprowadzonego zarządzeniem nr 43/2018 z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku Wioleta Młynarczyk 2019-07-29 08:06:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 24/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzieleni zamówienia Wioleta Młynarczyk 2019-07-29 08:04:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 23/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi społeczne, o których mowa w art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wioleta Młynarczyk 2019-07-29 08:01:31 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - przeprowadzenie warsztatów arteterapii, wsparcia psychologicznego, warsztatów kompetencji społecznych i warsztatów aktywnego poruszania się po rynku pracy w ramach projektu pn. "Rodzina w Centrum - wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Wioleta Młynarczyk 2019-07-23 10:22:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 22/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli wewnętrznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku Wioleta Młynarczyk 2019-07-17 07:57:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 21/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 15 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 34/2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku Wioleta Młynarczyk 2019-07-17 07:55:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 20/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku Wioleta Młynarczyk 2019-07-17 07:52:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 19/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora w czasie jego nieobecności Wioleta Młynarczyk 2019-07-17 07:51:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 18/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu I pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2019 roku Wioleta Młynarczyk 2019-07-17 07:50:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 17/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania dzieciom umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu słupskiego dodatków, o których mowa w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Wioleta Młynarczyk 2019-07-05 09:59:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 16/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku dnia 3 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 34/2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku Wioleta Młynarczyk 2019-07-05 09:15:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 15/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji do drugiej edycji projektu "Rodzina w Centrum-wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim" dotyczącego grupy docelowej osób sprawujących pieczę zastępczą. Wioleta Młynarczyk 2019-07-03 12:32:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 14/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 30/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego projektem "Rodzina w Centrum-wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim". Wioleta Młynarczyk 2019-07-03 12:30:25 dodanie dokumentu
Komórki organizacyjne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku Wioleta Młynarczyk 2019-07-02 14:40:04 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 13/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny prac nadesłanych w ramach konkursu plastyznego "Ja i mój przyjaciel" organizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny nadesłanych w ramach konkursu plastycznego "Ja i mój przyjaciel" organizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku Wioleta Młynarczyk 2019-06-13 13:18:17 dodanie dokumentu
Aktywny samorząd - Moduł II Wioleta Młynarczyk 2019-06-07 07:31:00 dodanie dokumentu
Aktywny samorząd - Moduł I Wioleta Młynarczyk 2019-06-07 07:27:45 edycja dokumentu
Aktywny samorząd - Moduł I Wioleta Młynarczyk 2019-06-07 07:27:23 dodanie dokumentu
Nabór na specjalistę w zespole organizacyjnym Wioleta Młynarczyk 2019-06-05 15:07:16 edycja dokumentu
Nabór na specjalistę w zespole organizacyjnym Wioleta Młynarczyk 2019-06-05 15:05:50 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko specjalisty w zespole organizacyjnym Wioleta Młynarczyk 2019-06-05 15:05:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 11/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze specjalisty w zespole organizacyjnym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku Wioleta Młynarczyk 2019-06-04 12:55:57 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 12/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie przyznawania w 2019 roku dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu I pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Wioleta Młynarczyk 2019-06-04 12:55:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 11/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze specjalisty w zespole organizacyjnym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku Wioleta Młynarczyk 2019-06-04 12:36:18 dodanie dokumentu
ogłoszenie na sprzedaż samochodu osobowego OPEL ASTRA CLASSIC II 1.4 Katarzyna Filipiak 2019-05-30 13:07:05 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA DO 30 TYS. EURO ORAZ INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Katarzyna Filipiak 2019-05-30 08:50:34 dodanie dokumentu
Majątek jednostki za 2018 rok Wioleta Młynarczyk 2019-05-20 15:00:30 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 10/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji do drugiej edycji projektu "Rodzin w Centrum - wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim" dotyczącego grupy docelowej dzieci przebywających w pieczy zastępczej Wioleta Młynarczyk 2019-05-17 09:40:32 dodanie dokumentu
Sprawozdanie finansowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku za 2018 rok Wioleta Młynarczyk 2019-05-10 11:16:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 9/209 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie procedury kontroli jednostek nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku Wioleta Młynarczyk 2019-05-10 09:36:58 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.05.2019 r. na usługę organizacji wyjazdu terapeutycznego Katarzyna Filipiak 2019-05-09 11:03:50 edycja dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.05.2019 r. na usługę organizacji wyjazdu terapeutycznego Katarzyna Filipiak 2019-05-09 11:01:24 dodanie dokumentu
Nabór na specjalistę w zespole organizacyjnym Wioleta Młynarczyk 2019-05-07 10:13:04 dodanie dokumentu
Budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku na 2019 rok Wioleta Młynarczyk 2019-04-23 09:52:07 dodanie dokumentu