Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

2011 rok

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie nr 60/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsk z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia nr 44/2011 z dnia 27.09.2011 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów dojazdu dla uczestników projektu pn. 2013-03-11 14:28:49
dokument Zarządzenie nr 59/2011 Dyrekotra Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsk z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego zasady dokonywania wydatków publicznych do kwoty nie przekraczającej 14 tys. euro 2012-07-10 13:03:59
dokument Zarządzenie nr 58/2011 Dyrekotra PCPR w Słupsk w spr. zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników 2012-06-15 13:47:53
dokument Zarządzenie Nr 57/2011 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. zm. reg. wydatków do 14 tys. euro 2012-01-05 15:15:34
dokument Zarządzenie Nr 56/2011 Dyrektora PCPR w Słupsku w sprawie utworzenia funduszu nagród... 2012-01-05 15:00:59
dokument Zarządzenie Nr 55/2011 Dyrektora PCPR w Słupsku w sprawie wprowadzenia akruszy samooceny... 2012-01-05 10:42:16
dokument Zarządzenie Nr 54/2011 Dyrektora PCPR w Słupsku w sprawie zmiany w procedurze kontroli... 2012-01-05 10:36:31
dokument Zarządzenie Nr 53/2011 Dyrektora PCPR w Słupsku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2011-12-06 11:31:27
dokument Zarządzenie nr 52/2011 Dyrektora PCPR w Słupsku w sprawie dokonania zmian w planie... 2011-12-06 11:21:39
dokument Zarządzenie Dyrekotra PCPR w Słupsk nr 51/2011 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania... 2011-12-06 11:18:18
dokument Zarządzenie Dyrektora PCPR w Słupsku nr 50/2011 w sprawie zasad rachunkowości... 2011-12-06 11:10:02
dokument Zarządzenie Dyrekotra PCPR w Słupsku nr 49/2011 w sprawie dokonania zmian w planie ... 2011-12-06 10:57:08
dokument Zarządzenie Dyrektora PCPR w Słupsku nr 48/2011 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych... 2011-12-06 09:54:12
dokument Zarządzenie Dyrektora PCPR w Słupsku nr 47/2011 w sprawie procedur inicjowania i przygotowania projektów... 2011-10-13 08:56:41
dokument Zarządzenie Dyrektora PCPR w Słupsku nr 46/2011 w sprawie zapewnienia okularów ... 2011-10-10 12:05:37
dokument Zarządzenie Nr 45/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 4 października 2011 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania osobie niepełnosprawnej dofinansowania ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych 2011-10-04 14:19:44
dokument Zarządzenie Dyrektora PCPR w Słupsku nr 44/2011 w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów dojazdu... 2011-10-03 11:50:03
dokument Zarządzenie Dyrektora PCPR w Słupsku nr 43/2011 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania ... 2011-10-03 11:35:02
dokument Zarządzenie Dyrektora PCPR w Słupsku nr 42/2011 w sprawie pieczęci i pieczątek... 2011-10-03 11:30:05
dokument Zarządzenie Dyrektora PCPR w Słupsku nr 41/2011 w sprawie ustalenia należności z tyt. kosztów przejazdu... 2011-10-03 11:27:47
dokument Zarządzenie Dyrektora PCPR w Słupsku nr 40/2011 w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa... 2011-09-23 12:49:17
dokument Zarządzenie Dyrektora PCPR w Słupsku nr 39/2011 w sprawie zasad korzystania z samochodu... 2011-09-23 12:47:20
dokument Zarządzenie Dyrektora PCPR w Słupsku nr 38/2011 w sprawie ustalenia Regulaminu okresowych ocen... 2011-09-02 10:53:25
dokument Zarządzenie Dyrektora PCPR w Słupsku nr 37/2011 w sprawie dokonania zmian w planie.. 2011-08-24 09:01:27
dokument Zarządzenie Nr 36/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.  2011-07-19 12:41:39
dokument Zarządzenie Dyrektora PCPR w Słupsku nr 35/2011 w sprawie dokonania zmian w planie ... 2011-07-19 12:37:01
dokument Zarządzenie Dyrektora PCPR w Słupsku nr 34/2011 w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ... 2011-07-19 12:36:25
dokument Zarządzenie Dyrektora PCPR w Słupsku nr 33/2011 w sprawie prowadzenia BIP... 2011-07-19 12:35:19
dokument Zarządzenie Dyrektora PCPR w Słupsku nr 32/2011 w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania Podsystemu... 2011-07-19 12:04:47
dokument Zarządzenie Dyrekotra PCPR w Słupsku nr 31/2011 w sprawie zmiany zał. nr 1 do zarządzenia nr 6/2011... 2011-07-19 12:02:45
dokument Zarządzenie Dyrektora PCPR w Słupsku nr 30/2011 w sprawie zmian w instrukcji kancelaryjnej... 2011-07-19 12:01:57
dokument Zarządzenie Dyrektora PCPR w Słupsku nr 29/2011 w sprawie dokumentów księgowych... 2011-07-12 11:15:20
dokument Zarządzenie Dyrektora PCPR w Słupsku nr 28/2011 w sprawie procedur zarządzania ryzykiem... 2011-07-01 08:50:22
dokument Zarządzenie Dyrektora PCPR w Słupsku nr 27/2011 w sprawie określenia Polityki zarządzania ryzykiem ... 2011-07-01 08:38:27
dokument Zarządzenie Dyrektora PCPR w Słupsku nr 26/2011 w sprawie zmiany zarządzenia nr 21/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie powołania zespołu projektowego do realizacji projektu systemowego "Większe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy". 2011-07-01 09:34:54