Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kierownictwo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku Urszula Dąbrowska

tel: 59 8414-311, fax 59 841-01-96
e-mail: dyrektor@pcpr.slupsk.pl

Wykonuje zadania określone w Statucie Centrum, a ponadto:

  1. organizuje pracę Centrum, reprezentuje Centrum na zewnątrz,
  2. planuje i dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań Centrum,
  3. wydaje zarządzenia i polecenia służbowe,
  4. kształtuje politykę kadrową Centrum,
  5. współpracuje z właściwymi sądami opiekuńczymi,
  6. wydaje w imieniu Starosty decyzje administracyjne z zakresu działania Centrum,
  7. wytacza powództwo o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci przebywających w pieczy zastępczej,
  8. z upoważnienia właściwych organów zawiera umowy cywilno – prawne z zakresu działania Centrum,
  9. składa właściwym organom powiatu sprawozdania z działalności Centrum,
  10. przedstawia coroczne sprawozdanie z działalności jednostki, realizowanych efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Główna księgowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku Marta Wilkowska
tel: 59 8414-311, fax 59 841-01-96
e-mail: m.wilkowska@pcpr.slupsk.pl

Do zadań głównego księgowego należy:

  1. opracowywanie rocznych planów finansowych Centrum,
  2. opracowywanie zmian do budżetu,
  3. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  4. wykonywanie zadań z zakresu gospodarki finansowej Centrum,
  5. kontrola operacji gospodarczych wiążących się z wydatkowaniem środków pieniężnych, obrotami pieniężnymi na rachunku bankowym Centrum,
  6. dokonywanie wstępnej kontroli, prawidłowości i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gotówkowych,
  7. systematyczne informowanie Dyrektora Centrum o sytuacji finansowej jednostki oraz o przypadkach ujawnienia w trakcie kontroli nieprawidłowości w dokumentacji lub w jej obiegu,
  8. bieżąca kontrola aktualności uregulowań wewnętrznych dotyczących spraw finansowych i prowadzenia rachunkowości w Centrum oraz aktualizowanie ich i przygotowywanie projektów stosownych zarządzeń.

 

Kierownik zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej Emilia Woźniak
tel: 59 8414-311, fax 59 841-01-96
e-mail: e.wozniak@pcpr.slupsk.pl

Do zadań kierownika zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej należy:

 1. kierowanie i nadzór nad pracami zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej,
 2. zapewnienie sprawnego i prawidłowego funkcjonowania zespołu,
 3. nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy oraz przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych,
 4. inicjowanie działań skutkujących usprawnieniem lub konieczną zmianą pracy koordynowanego zespołu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wioleta Góra 14-05-2021 12:37:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wioleta Góra 14-05-2021
Ostatnia aktualizacja: Wioleta Góra 14-05-2021 12:51:04