Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wystąpienie pokontrolne Wioleta Góra 2024-05-16 07:52:28 dodanie dokumentu
Nabór na stanowisko pracownika socjalnego Wioleta Góra 2024-05-09 11:21:04 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Wioleta Góra 2024-05-09 11:18:51 dodanie dokumentu
Nabór na stanowisko pracownik socjalny Wioleta Góra 2024-05-09 11:05:37 edycja dokumentu
Kwestionariusz osobowych dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Dominika Gregorek 2024-05-07 11:24:48 dodanie dokumentu
Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych Dominika Gregorek 2024-05-07 11:23:43 dodanie dokumentu
Oświadczenie do oferty Dominika Gregorek 2024-05-07 11:23:06 dodanie dokumentu
Nabór na stanowisko aspiranta pracy socjalnej Dominika Gregorek 2024-05-07 11:21:30 dodanie dokumentu
Nabór na stanowisko pracownik socjalny Wioleta Góra 2024-04-26 10:11:00 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku Wioleta Góra 2024-04-23 09:14:02 dodanie dokumentu
Wyniki otwartego naboru na partnera Dominika Gregorek 2024-04-12 10:47:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 12/2024 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny ofert w sprawie ogłoszonego otwartego naboru na partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach naboru Nr FEPM.05.17-IZ.00-001/24, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytet FEPM.05 Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), Działanie FEPM.05.17 Usługi społeczne i zdrowotne. Dominika Gregorek 2024-04-10 15:06:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 11/2024 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Lokalnej diagnozy zapotrzebowania na usługi społeczne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim opracowanej w odpowiedzi na nabór Nr FEPM.05.17-IZ.00-001/24, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytet FEPM.05 Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), Działanie FEPM.05.17 Usługi społeczne i zdrowotne Dominika Świeżak 2024-04-09 14:45:43 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 11/2024 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Lokalnej diagnozy zapotrzebowania na usługi społeczne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim opracowanej w odpowiedzi na nabór Nr FEPM.05.17-IZ.00-001/24, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytet FEPM.05 Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), Działanie FEPM.05.17 Usługi społeczne i zdrowotne Dominika Świeżak 2024-04-09 14:45:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 32/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych oraz obowiązujących wzorów wniosków Dominika Świeżak 2024-04-09 14:39:19 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 10/2024 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 9 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 32/2022 z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych oraz obowiązujących wzorów wniosków Dominika Świeżak 2024-04-09 14:38:05 dodanie dokumentu
Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc Domową na lata 2024-2026 Dominika Świeżak 2024-04-02 10:01:29 dodanie dokumentu
Program Korekcyjno - Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc Domową (zakładka menu) Dominika Świeżak 2024-04-02 09:59:56 edycja pozycji menu
Program Korekcyjno - Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc Domową na lata 2024 - 2026 (zakładka menu) Dominika Świeżak 2024-04-02 09:59:29 dodanie pozycji menu
Uchwała nr 34/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku Dominika Świeżak 2024-03-26 08:46:26 edycja dokumentu
Uchwała nr 34/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku Dominika Świeżak 2024-03-26 08:45:44 edycja dokumentu
Uchwała nr 34/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku Dominika Świeżak 2024-03-26 08:42:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 11/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pobytu w mieszkaniu chronionym Dominika Świeżak 2024-03-22 12:32:12 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 9/2024 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pobytu w mieszkaniu treningowym Dominika Świeżak 2024-03-22 12:19:37 dodanie dokumentu
załącznik nr 3 - karta oceny Dominika Świeżak 2024-03-18 13:09:08 dodanie dokumentu
załącznik nr 2 - oświadczenie Dominika Świeżak 2024-03-18 13:08:40 dodanie dokumentu
załącznik nr 1 -formularz oferty Dominika Świeżak 2024-03-18 13:07:37 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze partnera do projektu Dominika Świeżak 2024-03-18 13:05:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 8/2024 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu Nr FEPM.05.17-IZ.00-001/24, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytet FEPM.05 Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), Działanie FEPM.05.17 Usługi społeczne i zdrowotne Dominika Świeżak 2024-03-18 13:02:34 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 8/2024 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu Nr FEPM.05.17-IZ.00-001/24, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytet FEPM.05 Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), Działanie FEPM.05.17 Usługi społeczne i zdrowotne Dominika Świeżak 2024-03-18 13:02:16 dodanie dokumentu
Kontrola w DPS Przytocko Dominika Świeżak 2024-03-14 08:52:54 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 7/2024 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych złożonych w 2024 roku w ramach Modułu I pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Dominika Świeżak 2024-03-08 10:47:57 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 7/2024 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych złożonych w 2024 roku w ramach Modułu I pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Dominika Świeżak 2024-03-08 09:31:20 dodanie dokumentu
Ocena kontroli zarządczej za 2023 rok Dominika Świeżak 2024-03-07 10:35:41 dodanie dokumentu
POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2024 - 2026 Dominika Świeżak 2024-03-05 15:12:07 edycja dokumentu
POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2024 - 2026 Dominika Świeżak 2024-03-05 15:07:36 edycja dokumentu
POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2024 - 2026 Dominika Świeżak 2024-03-05 15:07:12 dodanie dokumentu
Komórki organizacyjne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku Dominika Świeżak 2024-02-28 14:08:48 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 6/2024 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie rozpatrywania wniosków i zasad przyznawania w 2024 roku dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu I i II pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Dominika Świeżak 2024-02-26 14:41:17 dodanie dokumentu
Kontrola w DPS Przytocko Dominika Świeżak 2024-02-06 12:09:33 edycja dokumentu