Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

2024 rok

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 12/2024 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny ofert w sprawie ogłoszonego otwartego naboru na partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach naboru Nr FEPM.05.17-IZ.00-001/24, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytet FEPM.05 Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), Działanie FEPM.05.17 Usługi społeczne i zdrowotne. 2024-04-10 15:06:23
dokument Zarządzenie nr 11/2024 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Lokalnej diagnozy zapotrzebowania na usługi społeczne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim opracowanej w odpowiedzi na nabór Nr FEPM.05.17-IZ.00-001/24, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytet FEPM.05 Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), Działanie FEPM.05.17 Usługi społeczne i zdrowotne 2024-04-09 14:45:01
dokument Zarządzenie nr 10/2024 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 9 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 32/2022 z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych oraz obowiązujących wzorów wniosków 2024-04-09 14:38:05
dokument Zarządzenie nr 9/2024 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pobytu w mieszkaniu treningowym 2024-03-22 12:19:37
dokument Zarządzenie nr 8/2024 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu Nr FEPM.05.17-IZ.00-001/24, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytet FEPM.05 Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), Działanie FEPM.05.17 Usługi społeczne i zdrowotne 2024-03-18 13:02:16
dokument Zarządzenie nr 7/2024 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych złożonych w 2024 roku w ramach Modułu I pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" 2024-03-08 09:31:20
dokument Zarządzenie nr 6/2024 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie rozpatrywania wniosków i zasad przyznawania w 2024 roku dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu I i II pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" 2024-02-26 14:41:17
dokument Zarządzenie nr 5/2024 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli jednostek nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w 2024 roku. 2024-01-22 12:39:19
dokument Zarządzenie nr 4/2024 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania chronionego w 2024 roku. 2024-01-22 12:36:41
dokument Zarządzenie nr 3/2024 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 18.01.2024 r. w sprawie ustalenia Celów i zadań na rok 2024 dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2024-01-18 14:31:29
dokument Zarządzenie nr 2/2024 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 2.01.2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 32/2022 z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych oraz obowiązujących wzorów wniosków 2024-01-09 11:44:17
dokument Zarządzenie nr 1/2024 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 2.01.2024 r. w sprawie powołania inspektora ochrony danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2024-01-02 15:52:57