Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zapytania ofertowe

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog Rozeznanie rynku na świadczenie usługi z zakresu przeprowadzenia oceny możliwości opieki obecnych opiekunów dzieci z ukraińskich domów dziecka przebywających w Powiecie Słupskim wraz ze stworzeniem i wdrożeniem planu wsparcia dla 62 opiekunów. 2023-10-27 11:28:29
katalog Rozeznanie rynku na świadczenie wsparcia pedagogicznego dla dzieci z ukraińskich domów dziecka przebywających w Powiecie Słupskim w Runowie, w ramach projektu UNICEF 2023-10-18 13:38:40
katalog Rozeznanie rynku na świadczenie wsparcia terapeutycznego dla dzieci z ukraińskich domów dziecka przebywających w Powiecie Słupskim w Runowie, w ramach projektu UNICEF 2023-10-18 13:31:25
katalog Rozeznanie rynku na świadczenie wsparcia z zakresu fizjoterapii dla dzieci z ukraińskich domów dziecka przebywających w Powiecie Słupskim w Ustce, w ramach projektu UNICEF 2023-10-18 13:20:11
katalog Rozeznanie rynku na świadczenie wsparcia psychologicznego w formie poradnictwa psychologicznego dla dzieci z ukraińskich domów dziecka przebywających w Powiecie Słupskim w Ustce w ramach Funduszu Pomocy 2023-10-18 13:14:08
katalog Rozeznanie rynku na świadczenie wsparcia psychologicznego w formie poradnictwa psychologicznego dla dzieci z ukraińskich domów dziecka przebywających w Powiecie Słupskim w Runowie w ramach projektu UNICEF 2023-10-18 13:03:04
katalog Zapytanie ofertowe na świadczenie usług psychologicznych w formie poradnictwa psychologicznego dla dzieci z ukraińskich domów dziecka przebywających w Powiecie Słupskim 2023-06-12 14:44:54
katalog Zapytanie ofertowe na świadczenie usług psychologicznych w formie poradnictwa psychologicznego dla dzieci z ukraińskich domów dziecka przebywających w Powiecie Słupskim 2023-03-17 09:40:35
katalog Rozeznanie rynku na usługę hotelarską dla rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka uczestniczących w warsztacie doskonalenia umiejętności rodzicielskich w ramach projektu "Rodzina w Centrum II" realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2023-01-31 12:51:55
katalog Rozeznanie rynku na świadczenie usług psychologicznych w formie poradnictwa psychologicznego w ramach projektu Sieć oparcia społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2022-12-06 08:35:01
katalog Rozeznanie rynku na usługę hotelarską dla rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka uczestniczących w warsztacie doskonalenia umiejętności rodzicielskich w ramach projektu "Rodzina w Centrum II" realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2022-08-22 13:48:28
katalog Zapytanie ofertowe na usługę organizacji wypoczynku w formie wyjazdu psychoedukacyjnego dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej w ramach projektu Rodzina w Centrum II realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 2022-05-05 10:33:12
katalog Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu "Srebrna sieć II" 2021-12-09 13:15:36
katalog Rozeznanie rynku na zakup i dostawę komputerów przenośnych - laptopów w ramach projektu "Srebrna sieć II" 2021-12-03 14:58:43
katalog Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu "Srebrna sieć II" 2021-11-30 15:04:26
katalog Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatu savoir vivre ? dobre obyczaje otwierają drzwi dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w ramach projektu Rodzina w Centrum II realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020 2021-10-27 13:09:00
katalog Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z zakresu wsparcia edukacyjnego dla usamodzielnianych wychowanków tj. indywidualnych korepetycji dla uczestników w ramach projektu Rodzina w Centrum II realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020 2021-10-01 13:27:42
katalog Rozeznanie rynku na usługę hotelarską dla rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka uczestniczących w warsztacie doskonalenia umiejętności rodzicielskich w ramach projektu Rodzina w Centrum II realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2021-08-25 10:29:32
katalog Zapytanie Ofertowe na świadczenie mobilnego poradnictwa psychologicznego w ramach projektu "Srebrna Sieć II" realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 ?2020 2021-06-09 19:20:53
katalog Zapytanie ofertowe na usługę organizacji wypoczynku w formie wyjazdu psychoedukacyjnego dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej w ramach projektu Rodzina w Centrum II realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020 2021-04-29 12:40:04
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu ?Srebrna Sieć II? realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020 2021-04-28 15:02:48
katalog Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z zakresu wsparcia edukacyjnego dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej w wieku 7-15 lat tj. indywidualnych korepetycji dla uczestników w ramach projektu Rodzina w Centrum II realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 2021-04-06 14:02:49
katalog Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z zakresu wsparcia edukacyjnego dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej w wieku 7-15 lat tj. indywidualnych korepetycji dla uczestników w ramach projektu ?Rodzina w Centrum II? realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020 2021-03-17 17:10:32
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup 80 sztuk urządzeń zdalnych do teleopieki z przyciskiem SOS wraz z usługą świadczenia zdalnych usług opiekuńczych z zakresu teleopieki domowej dla osób w wieku 60+ zamieszkujących gminy: Kobylnica, Główczyce, Kępice, Słupsk, Ustka, Potęgowo, Dębnica Kaszubska, Smołdzino w ramach projektu "Srebrna Sieć II" realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 2021-03-01 14:28:44
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup 80 sztuk urządzeń zdalnych do teleopieki z przyciskiem SOS wraz z usługą świadczenia zdalnych usług opiekuńczych z zakresu teleopieki domowej dla osób w wieku 60+ zamieszkujących gminy: Kobylnica, Główczyce, Kępice, Słupsk, Ustka, Potęgowo, Dębnica Kaszubska, Smołdzino w ramach projektu "Srebrna Sieć II" realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020 2021-02-12 14:54:09
katalog Zapytanie ofertowe na świadczenie usług psychologicznych w ramach projektu ?Sieć oparcia społecznego ? spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów? 2020-11-17 15:03:41
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę 25 komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem w ramach projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID 19 w ramach Projektu ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID ? 19?, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 ? Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iV: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. 2020-10-21 14:57:57
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę 25 komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem w ramach projektu ?Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID ? 19? w ramach Projektu ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID ? 19?, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 ? Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iV: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. 2020-10-13 15:06:56
katalog Zapytanie ofertowe z dnia 09.05.2019 r. na usługę organizacji wyjazdu terapeutycznego 2019-05-09 10:59:33
katalog Zapytanie ofertowe z dnia 22.03.2019 r. na usługę hotelarską dla 12 osób w Ustce 2019-03-22 09:47:51
katalog Zapytanie ofertowe z dnia 18.03.2019 r. na usługę hotelarską 2019-03-18 11:37:02
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 22.10.2018 r. na usługę przeprowadzenia korepetycji z języka polskiego 2018-10-22 12:20:26
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.10.2018 r. na usługę przeprowadzenia korepetycji z matematyki 2018-10-18 12:06:09
katalog Zapytanie ofertowe z dnia 13.08.2018 r. na dostawę laptopa z oprogramowaniem do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach projektu "Srebrna Sieć" Działanie 06.02 Usługi społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 2018-08-13 14:30:37
katalog Zapytanie ofertowe z dnia 20.01.2017 r. na usługę przeprowadzenia indywidualnych konsultacji psychologicznych w ramach projektu partnerskiego "EDUKACJA-KOMPETENCJE-ZATRUDNIENIE" 2017-01-20 14:33:18
katalog PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEJ ANALIZY RYNKU DO 30 TYS EURO 2015-11-24 08:20:07
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 12.11.2015 r. na dostawę materiałów biurowych 2015-11-12 12:58:49
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE Z DN. 02.06.2015 r. na dostawę tonerów do drukarek 2015-06-02 11:35:03
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE Z DN. 02.06.2015 r. na dostawę oryginalnych tonerów do drukarek 2015-06-02 11:06:58
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 08.12.2014 na dostawę materiałów biurowych 2014-12-08 10:03:57
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ TONERÓW DO DRUKAREK Z DNIA 27.11.2014 r. 2014-11-27 11:25:01
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 08.09.2014 na dostawę materiałów biurowych 2014-09-08 13:00:27
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.08.2014 na sukcesywną dostawę materiałów biurowych 2014-08-18 10:58:26
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 12.08.14 na dostawę tonerów do PCPR w Słupsku 2014-08-12 15:04:44
katalog Zapytanie ofertowe z dn. 04.08.2014 na dostawę materiałów biurowych 2014-08-04 11:29:31
katalog Zapytanie ofertowe z dnia 24.06.2014 r. na usługę organizacji tygodniowego wypoczynku dla rodzin 2014-06-24 13:36:35
katalog Zapytanie ofertowe z dnia 23.05.2014 na dostawę materiałów biurowych i innych akcesoriów 2014-05-23 13:59:10
katalog Zapytanie ofertowe z dnia 17.04.2014 r. na usługę cateringową 2014-04-17 09:21:03
katalog Zapytanie na dostawę tonerów oryginalnych z dnia 07.04.2014 r. 2014-04-07 17:17:25
katalog Zapytanie ofertowe z dnia 14.03.2014 r. na sukcesywną dostawę materiałów biurowych w ramach projektu "Schematom STOP" 2014-03-14 07:58:41
katalog Zapytanie na dostawę tonerów oryginalnych z dnia 11.03.2014 r. 2014-03-11 10:53:55
dokument Zapytanie ofertowe z dnia 20.02.2013 r. na usługę hotelarską i restauracyjną.doc 2014-02-20 13:40:36
katalog Zapytanie ofertowe z dnia 29.01.2014 r. na sukcesywną dostawę materiałów biurowych 2014-01-30 08:02:46
katalog Zapytanie ofertowe z dnia 06.12.2013 r. na dostawę materiałów biurowych 2013-12-06 14:31:34
katalog Zapytanie ofertowe z dnia 06.12.2013 r. na usługę cateringową 2013-12-06 11:24:53
katalog Zapytanie ofertowe z dnia 07.11.2013 r. na dostawę kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego A3 2013-11-07 11:01:45
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 30.10.2013 r. na zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć szkoleniowo-warsztatowych w ramach projektu "Wyższe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy" 2013-10-30 15:14:59
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 30.10.2013 r. na usługę hotelarską i restauracyjną dla 52 osób w ramach projektu "Wyższe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy" 2013-10-30 15:12:23
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.10.2013 r. na usługę hotelarską i restauracyjną dla 52 osób w ramach projektu "Wyższe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy" 2013-10-18 13:59:20
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.10.2013 r. na dostawę materiałów biurowych w ramach projektu pn. Wyższe kwalifiakcje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy 2013-10-18 12:03:10
katalog Zapytanie ofertowe z dnia 09.10.2013 r. na organizację i przeprowadzenie warsztatów 2013-10-09 14:55:27
katalog Zapytanie ofertowe z dnia 01.10.2013 r. na organizację i przeprowadzenie warsztatów 2013-10-01 13:48:24
katalog zapytanie ofertowe z dnia 01.10.2013 r. na dostawę nośników przenośnej pamięci komputerowej (pendrivów) 2013-10-01 13:44:48
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24.09.2013 r. na dostawę materiałów biurowych w ramach projektu pn. "Teatr, muzyka, taniec sposobem na przełamanie barier" 2013-09-24 14:18:58
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 06.09.2013 r. na sukcesywną dostawę tonerów do drukarek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2013-09-06 15:15:47
katalog Zapytanie ofertowe z dnia 09.08.2013r. na sukcesywną dostawę tonerów do drukarki w ramach projektu pn. "Rękodzieło sposobem na przełamanie barier" 2013-08-09 12:58:51
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.07.2013 r. na dostawę materiałów biurowych w ramach projektu pn. \ 2013-07-19 12:48:50
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.07.2013 r. na sukcesywną dostawę materiałów biurowych dla PCPR 2013-07-18 13:26:50
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28.06.2013 r. na sukcesywną dostawę materiałów biurowych w ramach projektu pn. Wyższe kwalifiakcje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy 2013-06-28 12:28:59
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.06.2013 r. na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów aktywizacji zawodowej w ramach projektu ?Wyższe kwalifikacje zawodowe ? większe możliwości na rynku pracy? realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 2013-06-03 14:21:36
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 31.05.2013 r. na sukcesywną dostawę tonerów do drukarek / urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu ?Wyższe kwalifikacje zawodowe ? większe możliwości na rynku pracy? realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 2013-05-31 15:12:06
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28.05.2013 r. na sukcesywną dostawę tonerów do drukarek i urządzeń kserujących w ramach projektu ?Wyższe kwalifikacje zawodowe ? większe możliwości na rynku pracy? realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 2013-05-28 12:25:53
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 10.04.2013 r. na dostawę materiałów biurowych w ramach projektu pn. "Rękodzieło sposobem na przełamanie barier" 2013-04-10 15:33:41
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 08.03.2013 r. na dostawę tonerów do drukarki w ramach projektu pn. "Teatr, muzyka, taniec sposobem na przełamanie barier" 2013-04-08 15:25:45
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 3 kwietnia 2013 r. na usługę hotelarską i restauracyjną dla 52 osób w ramach projektu "Wyższe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 2013-04-03 15:04:24
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 8 marca 2013 r. na usługę hotelarską i restauracyjną dla 10 osób w ramach projektu ?Wyższe kwalifikacje zawodowe ? większe możliwości na rynku pracy? realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 2013-03-08 15:26:31
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 08.03.2013 r. na dostawę materiałów biurowych w ramach projektu pn. \"Teatr, muzyka, taniec sposobem na przełamanie barier\" 2013-03-08 14:31:56
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 08.03.2013 r. na przeprowadzenie warsztatów integracyjno-aktywizujących w ramach projektu pn. "Teatr, muzyka, taniec sposobem na przełamanie barier" 2013-03-08 09:34:04
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.03.2013 r. na sukcesywną dostawę materiałów biurowych w ramach projektu pn. "Teatr, muzyka, taniec sposobem na przełamanie barier" 2013-03-01 17:32:17
katalog Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług psychologicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2013-02-15 12:56:22
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 05.02.2013 r. na sukcesywną dostawę materiałów biurowych w ramach projektu pn. Wyższe kwalifiakcje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy 2013-02-05 15:54:54
katalog Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług psychologicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2013-01-22 15:34:41
katalog UWAGA - imformacja o modyfikacji treści zapytania ofertowego z dnia 15.01.2013r. (dostawa tonerów do drukarek i urządzeń kserujących) i zmianie terminu składania ofert 2013-01-18 14:31:46
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 15.01.2013 r. na sukcesywną dostawę materiałów biurowych w ramach projektu pn. "Rękodzieło sposobem na przełamanie barier" 2013-01-15 14:22:45
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 15.01.2013 r. na sukcesywną dostawę tonerów do drukarek i urządzeń kserujących w ramach projektu pn. "Rękodzieło sposobem na przełamanie barier" 2013-01-15 14:14:53
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 30 listopada 2012 r. na dostawę sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2012-11-30 13:32:25
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 05.11.2012 r.na dostawę materiałów biurowych w ramach projektu "Wyższe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 2012-11-05 14:26:21
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 02.11.2012 r.na dostawę materiałów biurowych w ramach projektu "Rękodzieło sposobem na przełamanie barier" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1 2012-11-02 12:10:51
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.10.2012 r. na usługę cateringową w ramach projektu ?Rękodzieło sposobem na przełamanie barier? realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1 2012-10-09 11:29:52
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 11.09.2012 r. na dostawę laptopa z myszą i torbą transportową oraz oprogramowania do laptopa w ramach projektu pn. Wyższe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 2012-09-11 15:03:03
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 6.08.2012 r. na dostawę laptopa z myszą i torbą transportową oraz oprogramowania do laptopa w ramach projektu ?Wyższe kwalifikacje zawodowe ? większe możliwości na rynku pracy? realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 2012-08-06 15:04:26
katalog Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych w ramach projektu pn. Ścieżką kultury i rekreacji w ciekawsze życie, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Główczycach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.5 2012-06-28 12:06:00
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.06.2012 r. na sukcesywną dostawę materiałów biurowych w ramach projektu ?Wyższe kwalifikacje zawodowe ? większe możliwości na rynku pracy? realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 2012-06-27 14:58:03
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.06.2012 r. na sukcesywną dostawę tonerów do drukarek i urządzeń kserujących do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2012-06-27 08:24:33
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 25.06.2012 r. na sukcesywną dostawę tonerów do drukarek i urządzeń kserujących do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach projektu ?Wyższe kwalifikacje zawodowe ? większe możliwości na rynku pracy? realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 2012-06-26 15:41:46
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 22.06.2012 r. na dostawę materiałów biurowych w ramach projektu ?Rękodzieło sposobem na przełamanie barier? realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1 2012-06-26 15:33:12
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.06.2012 r. na usługę hotelarską i restauracyjną dla 38 osób w ramach projektu ?Rozwijamy żagle ? wzmocnienie rodzin zastępczych? realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.5 2012-06-19 13:44:13
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 13.06.2012 r. na sukcesywną dostawę materiałów biurowych w ramach projektu ?Wyższe kwalifikacje zawodowe ? większe możliwości na rynku pracy? realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 2012-06-13 14:22:29
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 13.06.2012 r. na usługę zakwaterowania i wyżywienia dla 27 osób w ramach projektu ?Ścieżką kultury i rekreacji w ciekawsze życie? realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.5 2012-06-13 13:14:42
katalog ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 05.03.2012 r. na sukcesywną dostawę materiałów biurowych w ramach projektu ?Rękodzieło sposobem na przełamanie barier? realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1 2012-03-06 15:00:42