Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

2022 rok

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie nr 33/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 8 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 32/2022 z dnia 21 listopada 2022 roku wydanego w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych oraz obowiązujących wzorów wniosków 2022-12-30 09:41:35
dokument Zarządzenie nr 32/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych oraz obowiązujących wzorów wniosków 2022-11-24 09:51:24
dokument Zarządzenie nr 31/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 17 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 42/2020 z dnia 27.11.2020 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do stosowania Regulaminu Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Przedmiotów Medycznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. 2022-11-24 09:34:23
dokument Zarządzenie nr 30 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2022-11-10 09:46:00
dokument Zarządzenie nr 29/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 26 października 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny prac nadesłanych w ramach konkursu plastycznego "Bezpieczna rodzina - źródłem mojej mocy" organizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2022-10-28 14:38:19
dokument Zarządzenie nr 28/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2022-10-24 10:04:52
dokument Zarządzenie nr 27/2022 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 17 października 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 42/2021 z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2022-10-19 14:15:03
dokument Zarządzenie nr 26/2022 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 13 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego "Instrukcji w sprawie określenia procedur postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku". 2022-10-14 13:19:21
dokument Zarządzenie nr 25/2022 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 13 października 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 48/2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. 2022-10-14 13:11:41
dokument Zarządzenie Nr 24/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 6 października 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 14/2022 r. dotyczącego wprowadzenia regulaminu przyznawania bonów edukacyjnych dla pełnoletnich wychowanków w ramach projektu "Rodzina w Centrum II" 2022-10-06 12:57:21
dokument Zarządzenie Nr 23/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu plastycznego "Bezpieczna rodzina -źródłem mojej mocy" organizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. 2022-10-06 11:02:00
dokument Zarządzenie Nr 22/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 23 września 2022 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2022-09-23 15:09:24
dokument Zarządzenie nr 21/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 33/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych oraz obowiązujących wzorów wniosków 2022-09-08 10:22:42
dokument Zarządzenie nr 20/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla realizacji zadań związanych ze wsparciem obywateli Ukrainy przebywających na terenie powiatu słupskiego w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju 2022-08-11 13:38:21
dokument Zarządzenie nr 19/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. likwidacji składników majątku ruchomego, nie nadającego się do dalszego użytkowania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2022-08-11 13:34:38
dokument Zarządzenie nr 18/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeglądu i brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii ?B? w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2022-08-11 13:33:50
dokument Zarządzenie nr 17/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2022-06-02 13:56:20
dokument Zarządzenie nr 16/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku wprowadzonego zarządzeniem nr 43/2018 z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2022-06-02 13:55:47
dokument Zarządzenie nr 15 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji do otwarcia i oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego na usługę organizacji wypoczynku w formie wyjazdu psychoedukacyjnego w ramach projektu "Rodzina w Centrum II" realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2022-05-31 11:44:46
dokument Zarządzenie nr 14/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania bonów edukacyjnych dla pełnoletnich wychowanków w ramach projektu "Pomorskie dzieciom" 2022-05-31 11:40:32
dokument Zarządzenie nr 13/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych i rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych ?Ewidencja małoletnich? oraz zmiany zarządzenia nr 44/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 27 lipca 2018 r. 2022-05-31 09:59:09
dokument Zarządzenie nr 12/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany procedury przyznawania świadczeń wypłacanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka 2022-04-21 10:29:25
dokument Zarządzenie nr 11/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 9 marca 2022 roku w sprawie powołania komisji ds. opiniowania wniosków o dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych złożonych w 2022 roku w ramach Modułu I programu "Aktywny samorząd" 2022-03-11 12:48:19
dokument Zarządzenie nr 10/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie powołania inspektora ochrony danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2022-03-08 12:43:58
dokument Zarządzenie nr 9/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie rozpatrywania wniosków i zasad przyznawania w 2022 roku dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu I i II pilotażowego programu "Aktywny samorząd" 2022-02-25 14:06:30
dokument Zarządzenie nr 8/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania chronionego w 2022 roku 2022-02-10 09:40:20
dokument Zarządzenie nr 7/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku wprowadzonego zarządzeniem nr 43/2018 z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2022-02-10 09:36:08
dokument Zarządzenie nr 6/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad pracy zdalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2022-02-09 13:26:45
dokument Zarządzenie nr 5/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia Celów i zadań na rok 2022 dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2022-02-09 13:05:33
dokument Zarządzenie nr 4/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli wewnętrznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w 2022 roku. 2022-01-28 09:33:17
dokument Zarządzenie nr 3/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli jednostek nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w 2022 roku 2022-01-28 09:31:52
dokument Zarządzenie nr 2/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 13 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 42/2021 z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2022-01-28 09:29:18
dokument Zarządzenie nr 1/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 33/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych oraz obowiązujących wzorów wniosków 2022-01-28 09:23:54