Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

2012 rok

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie nr 92/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie "Wyższe kwalifikacje..." 2013-01-25 11:53:09
dokument Zarządzenie nr 91/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. przyjęcia Regulaminu rekrutacji "Wyższe kwalifikacje..." 2013-01-24 14:52:34
dokument Zarządzenie nr 90/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. przyjęcia regulaminu rekrutacji do projektu "Wyższe kwalifikacje..." 2013-01-24 14:48:08
dokument Zarządzenie nr 89/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji 2013-01-14 09:03:29
dokument Zarządzenie nr 88/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. dokonania zmian w planie wydatków 2013-01-14 09:01:42
dokument Zarządzenie nr 87/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. dokonania zmian w planie wydatków 2012-12-14 11:52:00
dokument Zarządzenie nr 86/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. procedur zatrudniania osób do pomocy w RDD 2012-12-14 11:49:51
dokument Zarządzenie nr 85/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. utworzenia funduszu nagród 2012-12-14 11:44:22
dokument Zarządzenie nr 84/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 68/2012 zmieniającego zarządzenie 50/2011 w sprawie zasad rachunkowości Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2012-11-28 09:02:59
dokument Zarządzenie nr 83/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. procedur dot. kandydatów na rodziny zastępcze 2012-11-14 11:21:43
dokument Zarządzenie nr 82/2012 Dyrektora PCPR w spr. zmian w planie wydatków PCPR 2012-11-14 11:19:06
dokument Zarządzenie nr 81/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. powołania Komisji ds. wniosków "Aktywny samorząd" 2012-11-05 15:07:43
dokument Zarządzenie nr 80/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. zmian w planie wydatków 2012-11-02 15:00:59
dokument Zarządzenie nr 79/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. procedury nadzoru nad rodzinami zastępczymi 2012-11-02 14:58:45
dokument Zarządzenie nr 78/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. zmian w planie wydatków 2012-11-02 14:54:49
dokument Zarządzenie nr 77/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 8 października 2012 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do zarządzenia nr 72/2012 z dnia 4.09.2012 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów księgowych projektu pn. 2012-11-02 14:50:40
dokument Zarządzenie nr 76/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 8 października 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 68/2012 zmieniającego zarządzenie 50/2011 w sprawie zasad rachunkowości Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2012-11-02 14:47:27
dokument Zarządzenie nr 75/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 4 września 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 70/2012 Dyrektora PCPR Słupsk z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie zasad rachunkowości Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2012-11-02 13:02:09
dokument Zarządzenie Nr 74/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. zasad dofinansowania w ramach "Aktywny samorząd" 2012-10-22 10:40:26
dokument Zarządzenie Nr 73/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. regulaminu wynagradzania pracowników 2012-09-25 12:15:45
dokument Zarządzenie Nr 72/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. Instrukcji dokumentów księgowych projektu 2012-09-25 12:12:59
dokument Zarządzenie Nr 71/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów księgowych projektu pn. 2012-09-25 12:08:55
dokument Zarządzenie Nr 70/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 50/2011 Dyrektora PCPR Słupsk z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie zasad rachunkowości Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2012-09-25 11:56:13
dokument Zarządzenie Nr 69/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. powołania zespołu ds. opracowania projektu 2012-08-09 10:55:56
dokument Zarządzenie Nr 68/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Słupsku z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 50/2011 w sprawie zasad rachunkowości Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2012-08-09 10:53:29
dokument Zarządzenie Nr 67/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. zmian w planie wydatków 2012-08-09 10:51:19
dokument Zarządzenie Nr 66/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. regulaminu ZFŚS 2012-08-09 10:43:39
dokument Zarządzenie Nr 65/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. dokonania zmian w planie wydatków 2012-08-09 10:00:24
dokument Zarządzenie Nr 64/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. instr. kancelaryjnej, j.r.w.a., instr. składnicy akt 2012-08-09 09:57:52
dokument Zarządzenie Nr 63/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. zmiany Regulaminu wynagradzania 2012-08-09 09:38:03
dokument Zarządzenie Nr 62/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 36/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2012-08-09 09:34:33
dokument Zarządzenie Nr 61/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 50/2011 z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2012-08-06 09:40:15
dokument Zarządzenie Nr 60/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w sprawie zmiany zarządzenia nr 16/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w sprawie zasad rejestrowania umów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. 2012-07-05 08:22:59
dokument Zarządzenie Nr 59/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11/2012 w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów dojazdu dla uczestników projektu pn. 2012-06-20 11:14:51
dokument Zarządzenie Nr 58/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. zmian w planie wydatków 2012-06-18 08:41:42
dokument Zarządzenie Nr 57/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku nr 48/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji do projektu systemowego pn. 2012-06-13 08:43:06
dokument Zarządzenie Nr 56/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. zmian w planie wydatków w PCPR 2012-06-13 08:35:50
dokument Zarządzenie Nr 55/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. do spr. wniosków o dofin. z PFRON 2012-06-13 08:33:26
dokument Zarządzenie Nr 54/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. zespołu do oceny ryzyka zawodowego 2012-06-13 08:30:15
dokument Zarządzenie Nr 53/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. powołania zespołu do projektu "Wyższe kwalifikacje..." 2012-06-13 08:28:16
dokument Zarządzenie Nr 52/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. zasad zwrotu kosztów dojazdu "Ścieżką kultury.. 2012-06-12 15:24:28
dokument Zarządzenie Nr 51/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. zasad zwrotu kosztów dojazdu "Rozwijamy żagle..." 2012-06-12 15:01:45
dokument Zarządzenie Nr 50/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 25.04.2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 50/2011 w sprawie zasad rachunkowości Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2012-05-04 10:57:03
dokument Zarządzenie Nr 49/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. powołania Komisji Likwidacyjnej 2012-05-04 10:53:37
dokument Zarządzenie Nr 48/2012 Dyrektora PCPRw Słupsku w spr. przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. "Wyższe kwalifikacje zawodowe..." 2012-05-04 10:50:36
dokument Zarządzenie Nr 47/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. regulaminu rekrutacji do projektu "Wyższe kwalifikacje.." 2012-05-04 10:46:20
dokument Zarządzenie Nr 46/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 4/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 1 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad udzielania osobie niepełnosprawnej dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2012-05-04 10:36:55
dokument Zarządzenie Nr 45/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. zmian w budżecie 2012-05-04 10:31:23
dokument Zarządzenie Nr 44/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. powołania Komisji ds.rozpatrywania wniosków o dofin. likwidacji barier architektonicznnych 2012-05-04 10:28:35
dokument Zarządzenie Nr 43/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o dofin. likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się 2012-05-04 10:19:53
dokument Zarządzenie Nr 42/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 7/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad udzielania osobie niepełnosprawnej dofinansowania ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych 2012-05-04 10:11:00
dokument Zarządzenie Nr 41/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 6/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania osobie niepełnosprawnej dofinansowania ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier technicznych i w komunikowaniu się 2012-05-04 10:08:39
dokument Zarządzenie Nr 40/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. ustalenia normy zużycia paliwa 2012-05-04 10:04:48
dokument Zarządzenie nr 39/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. dokumentacji projektu pn. "Ścieżką kultury..." 2012-05-04 10:02:32
dokument Zarządzenie nr 38/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. dokumentów księgowych projektu "Ścieżką kultury..." 2012-05-04 10:00:03
dokument Zarządzenie nr 37/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. regulaminu użytkowania PMEFS w zw. z projektem "Ścieżką kultury..." 2012-05-04 09:56:26
dokument Zarządzenie nr 36/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. przyjęcia regulaminu rekrutacji w projekcie "Ścieżką kultury..." 2012-05-04 09:45:45
dokument Zarządzenie nr 35/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. przyjęcia regulaminu uczestnictwa w projekcie "Ścieżką kultury..." 2012-04-30 15:29:11
dokument Zarządzenie nr 34/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. powołania zespołu projektowego do projektu "Ścieżką kultury..." 2012-04-30 15:25:52
dokument Zarządzenie ne 33/2012 Dyrekotra PCPR w Słupsku w spr. zmiany regulaminu wynagradzania pracowników 2012-04-30 15:22:35
dokument Zarządzenie nr 32/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w sprawie harmonogramu kontroli wewnętrznych 2012-04-30 15:20:14
dokument Zarządzenie nr 31/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w sprawie przechowywania i archiwizowania dokumentacji projektu 2012-04-30 15:18:28
dokument Zarządzenie nr 30/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. zatwierdzenia instrukcji obiegu dokumentów do projektu pn."Rozwijamy żagle ..." 2012-04-30 15:14:38
dokument Zarządzenie nr 29/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w sprawie regulaminu PMEFS w zw. z projektem "Rozwijamy żagle..." 2012-04-30 15:10:11
dokument Zarządzenie nr 28/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w sprawie przechowywania i archiwizowania dokumentacji projektu "Rękodzieło..."... 2012-04-30 15:05:43
dokument Zarządzenie nr 27/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w sprawie ustalenia celów i zadań na 2012 rok... 2012-04-26 08:34:19
dokument Zarządzenie nr 26/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w sprawie procedur zarządzania ryzykiem... 2012-04-26 08:28:58
dokument Zarządzenie nr 25/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 33/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2012-04-18 10:48:45
dokument Zarządzenie nr 24/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w sprawie komisji rekrutacyjnej "Rękodzieło.." 2012-04-18 10:43:47
dokument Zarządzenie nr 23/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 23 marca 2012 r. 2012-03-28 15:53:25
dokument Zarzadzenie nr 22/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 13 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. 2012-03-21 13:44:21
dokument Zarządzenie Nr 21/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. harmonogramy kontroli jednostek nadzorowanych w 2012 roku 2012-03-21 09:53:52
dokument Zarządzenie Nr 20/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w sprawie Regulaminu rekrutacji do projektu "Rozwijamy żagle..." 2012-03-21 11:59:29
dokument Zarządzenie Nr 19/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. Regulaminu uczestnictwa do projektu 2012-03-21 09:37:49
dokument Zarządzenie Nr 18/2012 Dyrektora PCPR w sprawie powołania zespołu do projektu 2012-03-21 09:24:50
dokument Zarządzenie Nr 17/2012 Dyrektora PCPR w sprawie BHP i p.poż. 2012-03-21 08:51:34
dokument Zarządzenie Nr 16/2012 Dyrektora PCPR w sprawie Komisji do brakowania akt.. 2012-03-13 10:01:55
dokument Zarządzenie Nr 15/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w sprawie instrukcji dokumentów księgowych w projekcie 2012-02-24 14:15:17
dokument Zarządzenie Nr 14/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w sprawie powołania zespołu projektowego do 2012-02-14 11:45:39
dokument Zarządzenie Nr 13/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w sprawie dofinansowania z PFRON... 2012-02-14 11:43:08
dokument Zarządzenie Nr 12/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w sprawie Regulaminu uczestnictwa w projekcie 2012-02-02 14:07:28
dokument Zarządzenie Nr 11/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w sprawie ustalenia zwrotu kosztów dojazdu... 2012-02-02 14:02:32
dokument Zarządzenie Nr 10/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w sprawie regulaminu użytkowania PMEFS dla POKL 2012-02-02 13:53:03
dokument Zarządzenie Nr 9/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w sprawie Regulaminu rekrutacji do projektu 2012-02-02 13:41:31
dokument Zarządzenie Nr 8/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w sprawie procedur kontroli jednostek nadzorowanych 2012-02-02 13:39:19
dokument Zarządzenie Nr 7/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej 2012-02-02 13:36:15
dokument Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w sprawie powołaniu zespołu ds. opracowania projektu... 2012-02-02 13:34:47
dokument Zarządzenie Nr 5/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w sprawie zmian w zasadach rejestrowania umów 2012-01-26 11:05:40
dokument Zarządzenie Nr 4/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w sprawie zmian w zasadach planowania szkoleń 2012-01-26 11:03:16
dokument Zarządzenie Nr 3/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w sprawie pogotowia kasowego 2012-01-26 11:00:11
dokument Zarządzenie Nr 2/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w sprawie służby przygotowawczej... 2012-01-26 10:50:24
dokument Zarządzenie Nr 1/2012 Dyrektora PCPR w Słupsku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej... 2012-01-05 15:31:46