Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

2014 rok

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie nr 51/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku wprowadzonego Zarządzeniem nr 73/2012 z dnia 4 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocz Rodyinie w Supsku 2015-02-17 15:26:18
dokument Zarządzenie nr 50/2014 Dyrektora PCPR w Słupsku z dnia 29.12.2014 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora wolontariatu w PCPR w Słupsku i przyjęcia regulaminu pracy wolontariusza 2015-01-22 14:17:07
dokument Zarządzenie nr 49/2014 Dyrektora PCPR w Słupsku z dnia 19.12.2014 r. w sprawie organizacji konkursu plastycznego 2015-01-22 14:16:00
dokument Zarządzenie nr 48/2014 Dyrektora PCPR w Słupsku z dnia 25.11.2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu plastycznego "Święta Bożego Narodzenia w mojej rodzinie" organizowanego przez PCPR w Słupsku 2015-01-22 14:14:38
dokument Zarządzenie nr 48/2014 Dyrektora PCPR w Słupsku z dnia 25.11.2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu plastycznego "Święta Bożego Narodzenia w mojej rodzinie" organizowanego przez PCPR w Słupsku 2015-01-22 14:14:38
dokument Zarządzenie nr 47/2014 Dyrektora PCPR w Słupsku z dnia 4.11.2014 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w PCPR w Słupsku 2015-01-22 14:13:09
dokument Zarządzenie nr 46/2014 Dyrektora PCPR w Słupsku z dnia 27.10.2014 r. w sprawie wprowadzenia Zasad dostarczania pracownikom PCPR w Słupsku środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 2015-01-22 14:12:07
dokument Zarządzenie nr 45/2014 Dyrektora PCPR w Słupsku z dnia 20.10.2014 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 2015-01-22 14:10:52
dokument Zarządzenie nr 44/2014 Dyrektora PCPR w Słupsku z dnia 15.10.2014 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej środków trwałych i wyposażenia w PCPR w Słupsku 2015-01-22 14:10:08
dokument Zarządzenie nr 43/2014 Dyrektora PCPR w Słupsku z dnia 15.10.2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 12/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 03.03.2014 r.  w sprawie zatwierdzenia Instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów księgowych projektu pn. "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Program Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 2015-01-22 14:08:50
dokument Zarządzenie nr 42/2014 Dyrektora PCPR w Słupsku z dnia 15.10.2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 10/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie powołania zespołu projektowego do realizacji projektu pn. "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna , Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 2015-01-22 14:03:06
dokument Zarządzenie nr 41/2014 Dyrektora PCPR w Słupsku z dnia 15.10.2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 12/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 03.03.2014 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów księgowych projektu pn. "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna , Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 2015-01-22 14:01:35
dokument Zarządzenie nr 40/2014 Dyrektora PCPR w Słupsku z dnia 15.10.2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2015-01-22 13:59:43
dokument Zarządzenie nr 39/2014 Dyrektora PCPR w Słupsku z dnia 01.10.2014 r. w sprawie dokonania zmiany w planie wydatków bieżących w PCPR w Słupsku na 2014 rok 2015-01-22 13:58:49
dokument Zarządzenie nr 38/2014 Dyrektora PCPR w Słupsku z dnia 12.09.2014 r. w sprawie dokonania zmiany w planie wydatków bieżących w PCPR w Słupsku 2015-01-22 13:53:32
dokument Zarządzenie nr 37/2014 Dyrektora PCPR w Słupsku z dnia 31.07.2014 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników PCPR w Słupsku 2015-01-22 13:51:54
dokument Zarządzenie nr 36/2014 Dyrektora PCPR w Słupsku z dnia 30.07.2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 31/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w sprawie ustalenia procedury korzystania z biletów kredytowanych przez uczestników projektu pn."Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż"  2015-01-22 13:50:10
dokument Zarządzenie nr 35/2014 Dyrektora PCPR w Słupsku z dnia 24.07.2014 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów dojazdu na działania kierowane do uczestników projektu pn. "Schematom STOP! ..." 2015-01-22 13:47:51
dokument Zarządzenie nr 34/2014 Dyrektora PCPR w Słupsku z dnia 23.07.2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 12/2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2014 z dnia 03.03.2014 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów księgowych projektu pn. "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż' realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. 2015-01-22 13:45:55
dokument Zarządzenie nr 33/2014 Dyrektora PCPR w Słupsku z dnia 21 lipca 2014 r. w spr. zmiany zarządzenia nr 79/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 15 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia procedury nadzoru nad rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka obowiązującej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2014-07-25 12:35:25
dokument Zarządzenie nr 32/2014 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. Komisji do brakowania akt 2014-07-25 12:33:31
dokument Zarządzenie nr 31/2014 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. ustalenia procedury korzystania z biletów kredytowanych przez uczestników projektu pn. "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż" 2014-07-25 12:31:21
dokument Zarządzenie nr 30/2014 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. Komisji ds. rozpatrywania wniosków "Aktywny samorząd" 2014-07-25 12:18:48
dokument Zarządzenie nr 29/2014 Dyrektora PCPR w Słupsku z dnia 30 czerwca 2014 roku w spr.zmiany Zarządzenia nr 50/2011 z dnia 2 listopada 2011 roku w spr. określenia zasad (polityki) rachunkowości 2014-07-25 12:16:51
dokument Zarządzenie nr 28/2014 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. zmiany zarządzenia nr 14/2014 Dyrektora PCPR w Słupsku w sprawie zasad przyznawania dofinansowania ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2014 r 2014-07-25 12:11:13
dokument Zarządzenie nr 27/2014 Dyrektora PCPR w Słupsku z dnia 28 maja 2014 r. w spr. zmiany zarządzenia nr 10/2014 Dyrekotora PCPR w Słupsku z dnia 28 lutego 2014 r. spr. powołania zespołu projektowego do realizacji projektu pn. 'Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" realizowanego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. 2014-07-25 12:00:21
dokument Zarządzenie nr 26/2014 Dyrektora PCPR w Słupsku z dnia 28 maja 2014 r. w spr. zmiany zarządzenia nr 14/2014 Dyrektora PCPR w Słupsku w sprawie zasad przyznawania dofinansowania ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2014 r.  2014-07-25 11:46:44
dokument Zarządzenie nr 25/2014 Dyrektora PCPR w Słupsku z dnia 26 maja 201 r. w spr. zmiany zarządzenia nr 4/2014 Dyrektora PCPR w Słupsku z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2014-07-25 11:25:36
dokument Zarządzenie nr 24/2014 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. ustalenia zasad zwrotu kosztow dojazdu na zajęcia, kursy, warsztaty, szkolenia uczestnika/czki projektu pn. "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż" 2014-07-25 11:11:24
dokument Zarządzenie nr 23/2014 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego marki OPEL Astra GS29079, będącego w użytkowaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2014-07-24 12:41:51
dokument Zarządzenie nr 22/2014 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. ustalenia dnia wolnego od pracy 2014-07-24 12:36:26
dokument Zarządzenie nr 21/2014 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. wprowadzenia Regulaminu i wzorów dokumentów określających zasady dokonywania wydatków publicznych o wartości do 30 tys. euro 2014-07-24 12:34:48
dokument Zarządzenie nr 20/2014 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. ustalenia Procedury kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2014-06-17 13:08:30
dokument Zarządzenie nr 19/2014 Dyrektora PCPR w Słupsku z dnia 16 kwietnia 2014 r. w spr. zmiany zarządzenia nr 49/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2014-06-17 13:03:29
dokument Zarządzenie nr 18/2014 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. ustalenia harmonogramu kontroli wewnętrznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w 2014 r. 2014-06-17 12:59:53
dokument Zarządzenie nr 17/2014 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych w 2014 roku 2014-06-17 12:57:35
dokument Zarządzenie nr 16/2014 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. prowadzenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku metryki sprawy w postępowaniu administracyjnym 2014-06-17 12:54:21
dokument Zarządzenie nr 15/2014 Dyrektora PCPR w Słupsku z dnia 25 marca 2014 r. w spr. zmiany zarządzenia nr 51/2013 z dnia 30 września 2013 r.  w spr. procedury stosowanej przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2014-06-17 12:50:57
dokument Zarządzenie nr 14/2014 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. Aktywnego samorządu 2014-06-05 13:02:59
dokument Zarządzenie nr 13/2014 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. ustalenia Celów i zadań na rok 2014 dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2014-06-05 12:58:52
dokument Zarządzenie nr 12/2014 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. zatwierdzenia Instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów księgowych projektu pn. "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" 2014-06-05 12:54:03
dokument Zarządzenie nr 11/2014 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. przechowywania i archiwizowania dokumentacji projektu pn. "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" 2014-03-27 13:37:10
dokument Zarządzenie nr 10/2014 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. powołania zespołu projektowego do realizacji projektu pn. "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" 2014-03-27 13:31:08
dokument Zarządzenie nr 9/2014 Dyrektora PCPR w Słupsku z dnia 14 lutego 2014 roku w spr. zmiany Zarządzenia nr 66/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku zmieniającego Zarządzenie nr 50/2011 z dnia 2 listopada 2011 roku w spr. określenia zasad (polityki) rachunkowości Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2014-03-27 13:27:03
dokument Zarządzenie nr 8/2014 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora w czasie jego nieobecności 2014-03-27 13:25:13
dokument Zarządzenie nr 7/2014 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. ustalenia harmonogramu kontroli jednostek nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w 2014 roku 2014-03-27 13:23:07
dokument Zarządzenie nr 6/2014 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku na 2014 rok 2014-03-27 13:20:33
dokument Zarządzenie nr 5/2014 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratora Systemów Informatycznych 2014-03-27 13:18:41
dokument Zarządzenie nr 4/2014 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. wpowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2014-03-27 13:15:35
dokument Zarządzenie nr 3/2014 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej 2014-03-27 13:10:40
dokument Zarządzenie nr 2/2014 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze 2014-03-27 13:08:13
dokument Zarządzenie nr 1/2014 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. ustalenia pogotowia kasowego na 2014 rok 2014-03-27 13:01:38