Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Mapa serwisu

Organizacja PCPR

|--- Statut PCPR

|--- Podstawa prawna działania

      |--- Uchwała Rady Powiatu

      |--- Ustawa

|--- Regulamin organizacyjny

|--- Komórki organizacyjne

|--- Sposób załatwiania spraw

      |--- Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

      |--- Pomoc społeczna

      |--- Rodzinna piecza zastępcza

      |--- Program \"Aktywny samorząd\"

            |--- Aktywny samorząd 2021 rok

            |--- Aktywny samorząd 2020 rok

            |--- Aktywny Samorząd 2019 rok

                  |--- Modul II

                  |--- Moduł I

            |--- Aktywny Samorząd 2018 rok

                  |--- Moduł II - pilotażowego programu

                  |--- Moduł I - pilotażowego programu

            |--- Aktywny samorząd 2017 rok

            |--- Aktywny samorząd 2016 roku

            |--- Aktywny samorząd 2015 roku

            |--- Aktywny Samorząd 2013 rok

|--- Karty usług

      |--- Świadczenia z ustawy o pomocy społecznej

      |--- Świadczenia z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

      |--- Świadczenia z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

|--- Rejestry, ewidencje, archiwa

|--- Dla niesłyszących

      |--- Dla niesłyszących

|--- Klauzula informacyjna RODO

|--- Kierownictwo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

|--- Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Projekty

|--- Rękodzieło sposobem na przełamanie barier

      |--- 2012 - 2014

|--- Wyższe kwalifikacje zawodowe większe możliwości na rynku pracy

      |--- 2013 rok

      |--- 2012 rok

      |--- 2011 rok

Kontrole

|--- Kontrole wewnętrzne

      |--- 2012 rok

      |--- 2013 rok

      |--- 2014 rok

      |--- 2015 rok

      |--- 2022 rok

      |--- 2021 rok

      |--- 2020 rok

      |--- 2019 rok

      |--- 2018 rok

      |--- 2017 rok

      |--- 2016 rok

|--- Kontrole zewnętrzne

|--- Kontrole jednostek nadzorowanych

      |--- Harmonogramy kontroli

      |--- Protokoły z kontroli jednostek nadzorowanych

            |--- 2018 rok

                  |--- Protokół kontroli w placówce opiekuńczo-wychowawczej Dom przy Głogowej

                  |--- Protokół kontroli z zaleceń Gniazdo rodzinne

                  |--- Protokół kontroli WTZ w Sycewicach

                  |--- Protokół kontroli DPS Lubuczewo 2018

            |--- 2019 rok

                  |--- Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych oraz kontrola działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sycewicach

                  |--- Sprawozdanie z kontroli organizacji pracy i funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

                  |--- Protokół z kontroli sposobu realizacji polityki kadrowo-płacowej oraz organizacji pracy w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

            |--- 2020 rok

                  |--- Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych oraz kontrola działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sycewicach

                  |--- Protokół z kontroli w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci z siedzibą w Ustce

                  |--- Kontrola organizacji pracy i funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Machowinku

                  |--- Sprawozdanie z kontroli zaleceń pokontrolnych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

            |--- 2021 rok

                  |--- Kontrola organizacji pracy i funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Przytocku

                  |--- Kontrola organizacji pracy i funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

            |--- 2022 rok

                  |--- Kontrola organizacji pracy i funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Machowinku

                  |--- Kontrola organizacji pracy i funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

                  |--- Protokół z kontroli w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci z siedzibą w Ustce

            |--- 2024 rok

                  |--- Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku

            |--- 2023 rok

                  |--- Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Przytocku

                  |--- Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku

Kontrola zarządcza

|--- Ocena kontroli zarządczej

      |--- Ocena kontroli zarządczej za 2022 rok

|--- Regulamin kontroli zarządczej

Nabory

|--- Regulamin naboru

|--- Ogłoszenia o naborze

      |--- Nabór na stanowisko pracownik socjalny

      |--- Nabór na stanowisko aspiranta pracy socjalnej

      |--- Nabór na stanowisko pracownik socjalny

            |--- Wyniki naboru na stanowisko pracownik socjalny

      |--- Nabór na koordynatora wsparcia merytorycznego w ramach projektu UNICEF

      |--- Nabór na koordynatora indywidualnych planów wsparcia w ramach projektu UNICEF - Runowo

      |--- Nabór na koordynatorów indywidualnych planów wsparcia w ramach projektu UNICEF - Ustka

      |--- Nabór na stanowisko koordynatora wsparcia merytorycznego w ramach projektu UNICEF

      |--- Nabór na stanowisko koordynatora wsparcia merytorycznego w ramach projektu UNICEF

      |--- Nabór na stanowisko młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

      |--- Nabór na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

      |--- Nabór na stanowisko psychologa

            |--- Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa

      |--- Nabór na stanowisko psychologa

            |--- Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko psychologa

      |--- Nabór na Aspiranta Pracy Socjalnej - Powiatowego Animatora Działań Senioralnych w ramach projektu "Srebrna Sieć II"

      |--- Nabór na zastępstwo: Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

            |--- Nabór na zastępstwo: Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

                  |--- Nabór na zastępstwo: Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

      |--- Nabór na stanowisko młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

      |--- Nabór na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

            |--- Nabór na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

      |--- Nabór na stanowisko młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

            |--- Unieważnienie naboru

            |--- Nabór na stanowisko młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

      |--- Nabór na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

            |--- Wyniki naboru na stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

            |--- Nabór na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

      |--- Nabór na Aspiranta pracy socjalnej w ramach projektu "Rodzina w Centrum II"

            |--- Nabór na Aspiranta pracy socjalnej w ramach projektu "Rodzina w Centrum II"

      |--- Nabór na Specjalistę pracy z rodziną w ramach projektu "Rodzina w Centrum II"

            |--- Nabór na Specjalistę pracy z rodziną w ramach projektu "Rodzina w Centrum II"

      |--- Nabór na Specjalistę pracy z rodziną w ramach projektu "Rodzina w Centrum II"

            |--- Wyniki naboru na stanowisko Specjalisty pracy z rodziną w ramach projektu "Rodzina w Centrum II"

      |--- Nabór na Specjalistę pracy z rodziną w ramach projektu "Rodzina w Centrum II"

            |--- Wyniki naboru na stanowisko Specjalisty pracy z rodziną w ramach projektu "Rodzina w Centrum II"

            |--- Nabór na Specjalistę pracy z rodziną w ramach projektu "Rodzina w Centrum II"

      |--- Nabór na Specjalistę ds. monitoringu i ewaluacji projektu "Srebrna Sieć II"

            |--- Wyniki naboru na stanowisko Specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji projektu "Srebrna Sieć II"

            |--- Nabór na Specjalistę ds. monitoringu i ewaluacji projektu "Srebrna Sieć II"

      |--- Nabór na Specjalistę ds. monitoringu i ewaluacji projektu "Srebrna Sieć II"

            |--- Wyniki naboru na stanowisko Specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji projektu "Srebrna Sieć II"

            |--- Nabór na Specjalistę ds. monitoringu i ewaluacji projektu "Srebrna Sieć II"

      |--- Nabór na Specjalistę pracy z rodziną w ramach projektu "Rodzina w Centrum II"

            |--- Wyniki naboru na stanowisko Specjalisty pracy z rodziną w ramach projektu "Rodzina w Centrum II"

            |--- Nabór na Specjalistę pracy z rodziną w ramach projektu "Rodzina w Centrum II"

      |--- Nabór na stanowisko urzędnicze referent ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu

            |--- Wyniki naboru na stanowisko Referent ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu

            |--- Nabór nastanowisko urzędnicze referent ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu

      |--- Nabór na Specjalistę pracy z rodziną w ramach projektu "Rodzina w Centrum II"

            |--- Wyniki naboru na stanowisko Specjalisty pracy z rodziną w ramach projektu "Rodzina w Centrum II"

            |--- Nabór na Specjalistę pracy z rodziną w ramach projektu "Rodzina w Centrum II"

      |--- Nabór na Specjalistę ds. monitoringu i ewaluacji projektu "Srebrna Sieć II"

            |--- Wyniki naboru na stanowisko Specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji projektu "Srebrna Sieć II"

            |--- Nabór na Specjalistę ds. monitoringu i ewaluacji projektu "Srebrna Sieć II"

      |--- Nabór na Koordynatora projektu "Srebrna Sieć II"

            |--- Wyniki naboru na stanowisko KOORDYNATORA PROJEKTU "SREBRNA SIEĆ II"

            |--- Nabór na Koordynatora projektu "Srebrna Sieć II"

      |--- Nabór na Specjalistę pracy z rodziną w ramach projektu "Rodzina w Centrum II"

            |--- Wyniki naboru na stanowisko Specjalisty pracy z rodziną w ramach projektu "Rodzina w Centrum II"

            |--- Nabór na Specjalistę pracy z rodziną w ramach projektu "Rodzina w Centrum II"

      |--- Nabór na Specjalistę ds. monitoringu i ewaluacji projektu "Srebrna Sieć II"

            |--- Wyniki naboru na stanowisko Specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji projektu "Srebrna Sieć II"

            |--- Nabór na Specjalistę ds. monitoringu i ewaluacji projektu "Srebrna Sieć II"

      |--- Nabór na Koordynatora projektu "Srebrna Sieć II"

            |--- Wyniki naboru na stanowisko KOORDYNATORA PROJEKTU "SREBRNA SIEĆ II"

            |--- Nabór na Koordynatora projektu "Srebrna Sieć II"

      |--- Nabór na stanowisko kierownicze urzędnicze Kierownika zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej

      |--- Nabór na Aspiranta pracy socjalnej - Animatora działań senioralnych w ramach projektu pn. "Srebrna Sieć"

      |--- Nabór na stanowisko urzędnicze specjalisty w zespole organizacyjnym

      |--- Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

      |--- Nabór na Młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

      |--- Nabór na Specjalistę Reintegracji Zawodowej w ramach projektu pn. "Rodzina w Centrum - wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim"

      |--- Nabór na Specjalistę Reintegracji Zawodowej w ramach projektu pn. "Rodzina w Centrum - wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim"

      |--- Nabór na PRACOWNIKA SOCJALNEGO

      |--- Nabór na Specjalistę ds. usamodzielnień w ramach projektu pn. "Rodzina w Centrum - wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim"

      |--- Nabór na młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

      |--- Nabór na Specjalistę ds. usamodzielnień w ramach projektu pn. "Rodzina w Centrum-wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim"

      |--- Nabór na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

      |--- Nabór na PRACOWNIKA SOCJALNEGO

      |--- Nabór na ANIMATORA DZIAŁAŃ SENIORALNYCH w ramach projektu pn. "Srebrna Sieć"

      |--- Nabór na stanowisko urzędnicze samodzielny referent w zespole organizacyjnym - na zastępstwo

      |--- Nabór na stanowisko urzędnicze samodzielny referent w zepole organizacyjnym - na zastępstwo

      |--- Nabór na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

      |--- Nabór na specjalistę w zespole organizacyjnym - na zastępstwo

      |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Ksiegowy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Nabór na zastępstwo: Specjalista w zespole organizacyjnym

            |--- Nabór na specjalistę w zespole organizacyjnym

      |--- Nabór na stanowisko Księgowego

            |--- Nabór na stanowisko Księgowego

      |--- Nabór na stanowisko Samodzielnego referenta ds. organizacyjnych i kadr

      |--- Nabór na zastępstwo: Specjalista pracy z rodziną

      |--- Nabór na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

      |--- Nabór na pracownika socjalnego

      |--- Nabór na Głównego księgowego

      |--- Nabór na Głównego księgowego

      |--- Nabór na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - na zastępstwo

      |--- Nabór na INFORMATYKA

      |--- Nabór na PRACOWNIKA SOCJALNEGO

      |--- Nabór na KOORDYNATORA PILOTAŻU

      |--- Nabór na stanowisko SPECJALISTA REINTEGRACJI ZAWODOWEJ - LOKALNY PROMOTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ

Zamówienia publiczne

|--- Przetargi

      |--- Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu audiowizualnego w ramach Projektu ,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID 19, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020

            |--- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

            |--- Wynik postępowania

            |--- Informacja z otwarcia ofert

            |--- Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ - zmiana terminu składania ofert

      |--- Przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku dla dzieci w ramach projektu "Rodzina w Centrum - wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020

      |--- Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń edukacyjnych dla 16 rodziców zastępczych z terenu gmin: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kępice i Potęgowo - uczestników projektu konkursowego pn. Rozwijamy żagle - wzmocnienie rodzin zastępczych, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu technik sprzedaży z elementami przedsiębiorczości, kursu obsługi komputera z elementami poruszania się po Internecie oraz coachingu dla osób niepełnosprawnych z terenu gmin: Damnica, Dębnica Kaszubska, Smołdzino, Główczyce, Kępice, Potęgowo - uczestników projektu konkursowego pn. Rękodzieło sposobem na przełamanie barier, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 ? 2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

      |--- Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych i szkoleniowych dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej w wieku 15-25 lat, wychowanków rodzin zastępczych w wieku 17 - 21 lat oraz rodziców zastępczych, pochodzących z terenu powiatu słupskiego - uczestników projektu systemowego pn. Wyższe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

      |--- Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów z zakresu rzemiosła ludowego dla 16 osób niepełnosprawnych z terenu gmin: Damnica, Dębnica Kaszubska, Smołdzino, Główczyce, Kępice, Potęgowo - uczestników projektu konkursowego pn. Rękodzieło sposobem na przełamanie barier, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 ? 2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

      |--- Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych i szkoleniowych dla: wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej w wieku 15 - 25 lat, wychowanków rodzin zastępczych w wieku 17 - 21 lat oraz rodziców zastępczych, pochodzących z terenu powiatu słupskiego - uczestników projektu systemowego pn. Wyższe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach poddziałania 7.1. 2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

      |--- Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie doradztwa zawodowego grupowego i indywidualnego dla 16 osób niepełnosprawnych z terenu gmin: Damnica, Dębnica Kaszubska, Smołdzino, Główczyce, Kępice i Potęgowo ? uczestników projektu konkursowego pn. Rękodzieło sposobem na przełamanie barier, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

      |--- Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń edukacyjnych dla 16 rodziców zastępczych z terenu gmin: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kępice i Potęgowo - uczestników projektu konkursowego pn. Rozwijamy żagle - wzmocnienie rodzin zastępczych, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów oraz indywidualnych konsultacji specjalistycznych dla 24 wychowanków rodzin zastępczych w wieku od 7-15 lat z terenu gmin: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kępice i Potęgowo - uczestników projektu konkursowego pn. Ścieżką kultury i rekreacji w ciekawsze życie - realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

      |--- Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów dla: wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej w wieku 15-25 lat, wychowanków rodzin zastępczych w wieku 17 - 21 lat oraz rodziców zastępczych, pochodzących z terenu powiatu słupskiego - uczestników projektu systemowego pn. \"Wyższe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy\" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

      |--- Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów specjalistycznych dla 16 osób niepełnosprawnych z terenu gmin: Damnica, Dębnica Kaszubska, Smołdzino, Główczyce, Kępice i Potęgowo - uczestników projektu konkursowego pn. \"Rękodzieło sposobem na przełamanie barier\" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

      |--- Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów oraz indywidualnych konsultacji specjalistycznych dla 16 rodziców zastępczych i 20 wychowanków rodzin zastępczych z terenu gmin: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kępice i Potęgowo, uczestników projektu konkursowego pn. Rozwijamy żagle - wzmocnienie rodzin zastępczych realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

      |--- Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów oraz indywidualnych konsultacji specjalistycznych dla 16 osób niepełnosprawnych z terenu gmin: Damnica, Dębnica Kaszubska, Smołdzino, Główczyce, Kępice i Potęgowo - uczestników projektu konkursowego pn. Rękodzieło sposobem na przełamanie barier realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

|--- Zapytania ofertowe

      |--- Rozeznanie rynku na świadczenie usługi z zakresu przeprowadzenia oceny możliwości opieki obecnych opiekunów dzieci z ukraińskich domów dziecka przebywających w Powiecie Słupskim wraz ze stworzeniem i wdrożeniem planu wsparcia dla 62 opiekunów.

      |--- Rozeznanie rynku na świadczenie wsparcia pedagogicznego dla dzieci z ukraińskich domów dziecka przebywających w Powiecie Słupskim w Runowie, w ramach projektu UNICEF

      |--- Rozeznanie rynku na świadczenie wsparcia terapeutycznego dla dzieci z ukraińskich domów dziecka przebywających w Powiecie Słupskim w Runowie, w ramach projektu UNICEF

      |--- Rozeznanie rynku na świadczenie wsparcia z zakresu fizjoterapii dla dzieci z ukraińskich domów dziecka przebywających w Powiecie Słupskim w Ustce, w ramach projektu UNICEF

      |--- Rozeznanie rynku na świadczenie wsparcia psychologicznego w formie poradnictwa psychologicznego dla dzieci z ukraińskich domów dziecka przebywających w Powiecie Słupskim w Ustce w ramach Funduszu Pomocy

      |--- Rozeznanie rynku na świadczenie wsparcia psychologicznego w formie poradnictwa psychologicznego dla dzieci z ukraińskich domów dziecka przebywających w Powiecie Słupskim w Runowie w ramach projektu UNICEF

      |--- Zapytanie ofertowe na świadczenie usług psychologicznych w formie poradnictwa psychologicznego dla dzieci z ukraińskich domów dziecka przebywających w Powiecie Słupskim

            |--- Informacja o wyniku postępowania

      |--- Zapytanie ofertowe na świadczenie usług psychologicznych w formie poradnictwa psychologicznego dla dzieci z ukraińskich domów dziecka przebywających w Powiecie Słupskim

            |--- Informacja o wyniku postępowania

            |--- Zapytanie ofertowe na świadczenie usług psychologicznych w formie poradnictwa psychologicznego dla dzieci z ukraińskich domów dziecka przebywających w Powiecie Słupskim

      |--- Rozeznanie rynku na usługę hotelarską dla rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka uczestniczących w warsztacie doskonalenia umiejętności rodzicielskich w ramach projektu "Rodzina w Centrum II" realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

            |--- Informacja o wynikach rozeznania rynku z 31.01.2023 r.

            |--- Rozeznanie rynku na usługę hotelarską dla rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka uczestniczących w warsztacie doskonalenia umiejętności rodzicielskich w ramach projektu "Rodzina w Centrum II" realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

      |--- Rozeznanie rynku na świadczenie usług psychologicznych w formie poradnictwa psychologicznego w ramach projektu Sieć oparcia społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

            |--- Informacja o wyniku rozeznania rynku

            |--- Rozeznanie rynku na świadczenie usług psychologicznych w formie poradnictwa psychologicznego w ramach projektu Sieć oparcia społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

      |--- Rozeznanie rynku na usługę hotelarską dla rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka uczestniczących w warsztacie doskonalenia umiejętności rodzicielskich w ramach projektu "Rodzina w Centrum II" realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

            |--- Informacja o wyniku rozeznania rynku z dnia 22.08.2022 r.

            |--- Rozeznanie rynku na usługę hotelarską dla rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka uczestniczących w warsztacie doskonalenia umiejętności rodzicielskich w ramach projektu "Rodzina w Centrum II" realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

      |--- Zapytanie ofertowe na usługę organizacji wypoczynku w formie wyjazdu psychoedukacyjnego dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej w ramach projektu Rodzina w Centrum II realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020

            |--- Informacja o wyniku postępowania

            |--- Zapytanie ofertowe na usługę organizacji wypoczynku w formie wyjazdu psychoedukacyjnego dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej w ramach projektu Rodzina w Centrum II realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020

      |--- Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu "Srebrna sieć II"

            |--- Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia

            |--- Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu "Srebrna sieć II"

      |--- Rozeznanie rynku na zakup i dostawę komputerów przenośnych - laptopów w ramach projektu "Srebrna sieć II"

            |--- Informacja o wyniku rozeznania rynku

            |--- Rozeznanie rynku na zakup i dostawę komputerów przenośnych - laptopów w ramach projektu "Srebrna sieć II"

      |--- Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu "Srebrna sieć II"

            |--- Informacja o wyniku postępowania na zakup i dostawę sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu "Srebrna sieć II"

            |--- Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu "Srebrna sieć II"

      |--- Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatu savoir vivre ? dobre obyczaje otwierają drzwi dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w ramach projektu Rodzina w Centrum II realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020

            |--- Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia

      |--- Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z zakresu wsparcia edukacyjnego dla usamodzielnianych wychowanków tj. indywidualnych korepetycji dla uczestników w ramach projektu Rodzina w Centrum II realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020

            |--- Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia

      |--- Rozeznanie rynku na usługę hotelarską dla rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka uczestniczących w warsztacie doskonalenia umiejętności rodzicielskich w ramach projektu Rodzina w Centrum II realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

            |--- Informacja o wyniku rozeznania rynku z dnia 25.08.2021 r.

      |--- Zapytanie Ofertowe na świadczenie mobilnego poradnictwa psychologicznego w ramach projektu "Srebrna Sieć II" realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 ?2020

            |--- Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia

            |--- Zapytanie Ofertowe na świadczenie mobilnego poradnictwa psychologicznego w ramach projektu ?Srebrna Sieć II? realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 ?2020

      |--- Zapytanie ofertowe na usługę organizacji wypoczynku w formie wyjazdu psychoedukacyjnego dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej w ramach projektu Rodzina w Centrum II realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020

            |--- Informacja o wyniku postępowania

            |--- Zapytanie ofertowe na usługę organizacji wypoczynku w formie wyjazdu psychoedukacyjnego dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej w ramach projektu Rodzina w Centrum II realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu ?Srebrna Sieć II? realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020

            |--- Informacja o wyniku postępowania

            |--- ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu ?Srebrna Sieć II? realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020

      |--- Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z zakresu wsparcia edukacyjnego dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej w wieku 7-15 lat tj. indywidualnych korepetycji dla uczestników w ramach projektu Rodzina w Centrum II realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020

            |--- Informacja o wyniku postępowania

            |--- Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z zakresu wsparcia edukacyjnego dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej w wieku 7-15 lat tj. indywidualnych korepetycji dla uczestników w ramach projektu Rodzina w Centrum II realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020

      |--- Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z zakresu wsparcia edukacyjnego dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej w wieku 7-15 lat tj. indywidualnych korepetycji dla uczestników w ramach projektu ?Rodzina w Centrum II? realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020

            |--- Informacja o wyniku postępowania

            |--- Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z zakresu wsparcia edukacyjnego dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej w wieku 7-15 lat tj. indywidualnych korepetycji dla uczestników w ramach projektu Rodzina w Centrum II realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup 80 sztuk urządzeń zdalnych do teleopieki z przyciskiem SOS wraz z usługą świadczenia zdalnych usług opiekuńczych z zakresu teleopieki domowej dla osób w wieku 60+ zamieszkujących gminy: Kobylnica, Główczyce, Kępice, Słupsk, Ustka, Potęgowo, Dębnica Kaszubska, Smołdzino w ramach projektu "Srebrna Sieć II" realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020

            |--- Informacja o wyniku postępowania

            |--- ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup 80 sztuk urządzeń zdalnych do teleopieki z przyciskiem SOS wraz z usługą świadczenia zdalnych usług opiekuńczych z zakresu teleopieki domowej dla osób w wieku 60+ zamieszkujących gminy: Kobylnica, Główczyce, Kępice, Słupsk, Ustka, Potęgowo, Dębnica Kaszubska, Smołdzino w ramach projektu "Srebrna Sieć II" realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup 80 sztuk urządzeń zdalnych do teleopieki z przyciskiem SOS wraz z usługą świadczenia zdalnych usług opiekuńczych z zakresu teleopieki domowej dla osób w wieku 60+ zamieszkujących gminy: Kobylnica, Główczyce, Kępice, Słupsk, Ustka, Potęgowo, Dębnica Kaszubska, Smołdzino w ramach projektu "Srebrna Sieć II" realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020

            |--- Informacja o wyniku postępowania

            |--- Wyjaśnienia do zapytania ofertowego

            |--- ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup 80 sztuk urządzeń zdalnych do teleopieki z przyciskiem SOS wraz z usługą świadczenia zdalnych usług opiekuńczych z zakresu teleopieki domowej dla osób w wieku 60+ zamieszkujących gminy: Kobylnica, Główczyce, Kępice, Słupsk, Ustka, Potęgowo, Dębnica Kaszubska, Smołdzino w ramach projektu ?Srebrna Sieć II? realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020

      |--- Zapytanie ofertowe na świadczenie usług psychologicznych w ramach projektu ?Sieć oparcia społecznego ? spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów?

            |--- Informacja o wyniku postępowania

                  |--- Informacja o wyniku postępowania

            |--- Zapytanie ofertowe na świadczenie usług psychologicznych w ramach projektu ?Sieć oparcia społecznego ? spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów?

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę 25 komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem w ramach projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID 19 w ramach Projektu ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID ? 19?, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 ? Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iV: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

            |--- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności

            |--- Wyjaśnienia do zapytania ofertowego

            |--- ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę 25 komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem w ramach projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID 19 w ramach Projektu ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID ? 19?, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 ? Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iV: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę 25 komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem w ramach projektu ?Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID ? 19? w ramach Projektu ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID ? 19?, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 ? Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iV: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

            |--- PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W OPARCIU O ZASADĘ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

            |--- Wyjaśnienia do zapytania ofertowego

            |--- Zapytanie ofertowe na dostawę 25 komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem w ramach projektu ?Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID ? 19?

      |--- Zapytanie ofertowe z dnia 09.05.2019 r. na usługę organizacji wyjazdu terapeutycznego

      |--- Zapytanie ofertowe z dnia 22.03.2019 r. na usługę hotelarską dla 12 osób w Ustce

      |--- Zapytanie ofertowe z dnia 18.03.2019 r. na usługę hotelarską

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 22.10.2018 r. na usługę przeprowadzenia korepetycji z języka polskiego

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.10.2018 r. na usługę przeprowadzenia korepetycji z matematyki

      |--- Zapytanie ofertowe z dnia 13.08.2018 r. na dostawę laptopa z oprogramowaniem do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach projektu "Srebrna Sieć" Działanie 06.02 Usługi społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

            |--- Zapytanie ofertowe z dnia 13.08.2018 r. na dostawę laptopa z oprogramowaniem

      |--- Zapytanie ofertowe z dnia 20.01.2017 r. na usługę przeprowadzenia indywidualnych konsultacji psychologicznych w ramach projektu partnerskiego "EDUKACJA-KOMPETENCJE-ZATRUDNIENIE"

      |--- PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEJ ANALIZY RYNKU DO 30 TYS EURO

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE Z DN. 02.06.2015 r. na dostawę tonerów do drukarek

            |--- Protokół z przeprowadzonej analizy rynku dotyczącej zamówienia o wartości do 30 tys. euro

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE Z DN. 02.06.2015 r. na dostawę oryginalnych tonerów do drukarek

            |--- Protokół z przeprowadzonej analizy rynku dotyczącej zamówienia o wartości do 30 tys. euro

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 08.12.2014 na dostawę materiałów biurowych

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ TONERÓW DO DRUKAREK Z DNIA 27.11.2014 r.

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 08.09.2014 na dostawę materiałów biurowych

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.08.2014 na sukcesywną dostawę materiałów biurowych

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 12.08.14 na dostawę tonerów do PCPR w Słupsku

      |--- Zapytanie ofertowe z dn. 04.08.2014 na dostawę materiałów biurowych

      |--- Zapytanie ofertowe z dnia 24.06.2014 r. na usługę organizacji tygodniowego wypoczynku dla rodzin

      |--- Zapytanie ofertowe z dnia 23.05.2014 na dostawę materiałów biurowych i innych akcesoriów

      |--- Zapytanie ofertowe z dnia 17.04.2014 r. na usługę cateringową

      |--- Zapytanie na dostawę tonerów oryginalnych z dnia 07.04.2014 r.

      |--- Zapytanie ofertowe z dnia 14.03.2014 r. na sukcesywną dostawę materiałów biurowych w ramach projektu \"Schematom STOP\"

      |--- Zapytanie na dostawę tonerów oryginalnych z dnia 11.03.2014 r.

      |--- Zapytanie ofertowe z dnia 29.01.2014 r. na sukcesywną dostawę materiałów biurowych

      |--- Zapytanie ofertowe z dnia 06.12.2013 r. na dostawę materiałów biurowych

      |--- Zapytanie ofertowe z dnia 06.12.2013 r. na usługę cateringową

      |--- Zapytanie ofertowe z dnia 07.11.2013 r. na dostawę kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego A3

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 30.10.2013 r. na zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć szkoleniowo-warsztatowych w ramach projektu \"Wyższe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy\"

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 30.10.2013 r. na usługę hotelarską i restauracyjną dla 52 osób w ramach projektu \"Wyższe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy\"

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.10.2013 r. na usługę hotelarską i restauracyjną dla 52 osób w ramach projektu \"Wyższe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy\"

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.10.2013 r. na dostawę materiałów biurowych w ramach projektu pn. Wyższe kwalifiakcje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy

      |--- Zapytanie ofertowe z dnia 09.10.2013 r. na organizację i przeprowadzenie warsztatów

      |--- Zapytanie ofertowe z dnia 01.10.2013 r. na organizację i przeprowadzenie warsztatów

      |--- zapytanie ofertowe z dnia 01.10.2013 r. na dostawę nośników przenośnej pamięci komputerowej (pendrivów)

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24.09.2013 r. na dostawę materiałów biurowych w ramach projektu pn. \"Teatr, muzyka, taniec sposobem na przełamanie barier\"

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 06.09.2013 r. na sukcesywną dostawę tonerów do drukarek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- Zapytanie ofertowe z dnia 09.08.2013r. na sukcesywną dostawę tonerów do drukarki w ramach projektu pn. \"Rękodzieło sposobem na przełamanie barier\"

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.07.2013 r. na dostawę materiałów biurowych w ramach projektu pn. \\

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.07.2013 r. na sukcesywną dostawę materiałów biurowych dla PCPR

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28.06.2013 r. na sukcesywną dostawę materiałów biurowych w ramach projektu pn. Wyższe kwalifiakcje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.06.2013 r. na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów aktywizacji zawodowej w ramach projektu ?Wyższe kwalifikacje zawodowe ? większe możliwości na rynku pracy? realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 31.05.2013 r. na sukcesywną dostawę tonerów do drukarek / urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu ?Wyższe kwalifikacje zawodowe ? większe możliwości na rynku pracy? realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28.05.2013 r. na sukcesywną dostawę tonerów do drukarek i urządzeń kserujących w ramach projektu ?Wyższe kwalifikacje zawodowe ? większe możliwości na rynku pracy? realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 10.04.2013 r. na dostawę materiałów biurowych w ramach projektu pn. \"Rękodzieło sposobem na przełamanie barier\"

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 08.03.2013 r. na dostawę tonerów do drukarki w ramach projektu pn. \"Teatr, muzyka, taniec sposobem na przełamanie barier\"

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 3 kwietnia 2013 r. na usługę hotelarską i restauracyjną dla 52 osób w ramach projektu \"Wyższe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy\" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 8 marca 2013 r. na usługę hotelarską i restauracyjną dla 10 osób w ramach projektu ?Wyższe kwalifikacje zawodowe ? większe możliwości na rynku pracy? realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 08.03.2013 r. na dostawę materiałów biurowych w ramach projektu pn. \\\"Teatr, muzyka, taniec sposobem na przełamanie barier\\\"

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 08.03.2013 r. na przeprowadzenie warsztatów integracyjno-aktywizujących w ramach projektu pn. \"Teatr, muzyka, taniec sposobem na przełamanie barier\"

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.03.2013 r. na sukcesywną dostawę materiałów biurowych w ramach projektu pn. \"Teatr, muzyka, taniec sposobem na przełamanie barier\"

      |--- Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług psychologicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 05.02.2013 r. na sukcesywną dostawę materiałów biurowych w ramach projektu pn. Wyższe kwalifiakcje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy

      |--- Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług psychologicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- UWAGA - imformacja o modyfikacji treści zapytania ofertowego z dnia 15.01.2013r. (dostawa tonerów do drukarek i urządzeń kserujących) i zmianie terminu składania ofert

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 15.01.2013 r. na sukcesywną dostawę materiałów biurowych w ramach projektu pn. \"Rękodzieło sposobem na przełamanie barier\"

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 15.01.2013 r. na sukcesywną dostawę tonerów do drukarek i urządzeń kserujących w ramach projektu pn. \"Rękodzieło sposobem na przełamanie barier\"

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 30 listopada 2012 r. na dostawę sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 05.11.2012 r.na dostawę materiałów biurowych w ramach projektu \"Wyższe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy\" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 02.11.2012 r.na dostawę materiałów biurowych w ramach projektu \"Rękodzieło sposobem na przełamanie barier\" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.10.2012 r. na usługę cateringową w ramach projektu ?Rękodzieło sposobem na przełamanie barier? realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 11.09.2012 r. na dostawę laptopa z myszą i torbą transportową oraz oprogramowania do laptopa w ramach projektu pn. Wyższe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 6.08.2012 r. na dostawę laptopa z myszą i torbą transportową oraz oprogramowania do laptopa w ramach projektu ?Wyższe kwalifikacje zawodowe ? większe możliwości na rynku pracy? realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2

      |--- Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych w ramach projektu pn. Ścieżką kultury i rekreacji w ciekawsze życie, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Główczycach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.5

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.06.2012 r. na sukcesywną dostawę materiałów biurowych w ramach projektu ?Wyższe kwalifikacje zawodowe ? większe możliwości na rynku pracy? realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.06.2012 r. na sukcesywną dostawę tonerów do drukarek i urządzeń kserujących do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 25.06.2012 r. na sukcesywną dostawę tonerów do drukarek i urządzeń kserujących do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach projektu ?Wyższe kwalifikacje zawodowe ? większe możliwości na rynku pracy? realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 22.06.2012 r. na dostawę materiałów biurowych w ramach projektu ?Rękodzieło sposobem na przełamanie barier? realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.06.2012 r. na usługę hotelarską i restauracyjną dla 38 osób w ramach projektu ?Rozwijamy żagle ? wzmocnienie rodzin zastępczych? realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.5

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 13.06.2012 r. na sukcesywną dostawę materiałów biurowych w ramach projektu ?Wyższe kwalifikacje zawodowe ? większe możliwości na rynku pracy? realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 13.06.2012 r. na usługę zakwaterowania i wyżywienia dla 27 osób w ramach projektu ?Ścieżką kultury i rekreacji w ciekawsze życie? realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.5

      |--- ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 05.03.2012 r. na sukcesywną dostawę materiałów biurowych w ramach projektu ?Rękodzieło sposobem na przełamanie barier? realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1

|--- Zamówienia publiczne

|--- Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

      |--- Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2020

Strategie i programy

|--- Program rozwoju pieczy zastępczej

      |--- 2024-2026

      |--- 2021-2023

      |--- 2018-2020

      |--- 2015- 2017

      |--- 2012 - 2014

|--- Strategia rozwiązywania problemów społecznych

      |--- 2021-2025

      |--- 2013 - 2020

      |--- 2002 - 2012

|--- Lokalny system pomocy dziecku i rodzinie

      |--- 2006 - 2010

|--- Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych

      |--- 2021-2025

      |--- 2019-2020

      |--- 2016 - 2018

      |--- 2013 - 2015

      |--- 2007 - 2012

|--- Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie

      |--- 2021-2024

      |--- 2017-2020

      |--- 2012 - 2016

|--- Powiatowy program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych

|--- Program Korekcyjno - Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc Domową

      |--- na lata 2024 - 2026

Ogłoszenia

|--- Zaproszenie do składania ofert

      |--- Ogłoszenie na sprzedaż samochodu osobowego marki Opel Astra Classic II 1.4

      |--- Ogłoszenie na sprzedaż samochodu osobowego marki Opel Astra Classic II 1.4

      |--- Ogłoszenie na sprzedaż samochodu osobowego marki Opel Astra Classic II 1.4

      |--- Ogłoszenie na sprzedaż samochodu osobowego OPEL ASTRA CLASSIC II 1.4

      |--- Ogłoszenie na sprzedaż samochodu osobowego OPEL ASTRA CLASSIC II 1.4

      |--- Ogłoszenie na sprzedaż samochodu osobowego OPEL ASTRA CLASSIC II 1.4

      |--- Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego marki Opel Astra Classic II 1.4 (rok prod. 2006)

      |--- 2013

      |--- 2012

|--- Ogłoszenie o naborze partnera do projektu

      |--- Ogłoszenie o naborze partnera do projektu w ramach Działania 05.17 Usługi społeczne i zdrowotne

            |--- Wyniki otwartego naboru na partnera do projektu w ramach Działania 5.17 Usługi społeczne i zdrowotne

      |--- Ogłoszenie o naborze partnera do projektu "Rodzina w Centrum II"

            |--- Ogłoszenie o naborze partnera do projektu "Rodzina w Centrum II"

      |--- Ogłoszenie o naborze partnera do projektu "Srebrna Sieć II"

            |--- Ogłoszenie o naborze partnera do projektu "Srebrna Sieć II"

      |--- Ogłoszenie o naborze partnera do projektu

      |--- Ogłoszenie o naborze partnera do projektu

Zarządzenia Dyrektora

|--- 2024 rok

|--- 2023 rok

|--- 2022 rok

|--- 2021 rok

|--- 2020 rok

|--- 2019 rok

|--- 2018 rok

|--- 2017 rok

|--- 2016 rok

|--- 2015 rok

|--- 2014 rok

|--- 2013 rok

|--- 2012 rok

|--- 2011 rok

Sprawozdania z działalności

|--- Sprawozdania

      |--- Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

            |--- Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

      |--- Sprawozdanie z działalności PCPR

Finanse jednostki

|--- Majątek jednostki

      |--- Majątek jednostki za 2022 rok

      |--- Majątek jednostki za 2021 rok

      |--- Majątek jednostki za 2020 rok

|--- Budżet jednostki

      |--- Budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku na 2023 rok

      |--- Budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku na 2022 rok

      |--- Budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku na 2021 rok

|--- Sprawozdania finansowe

      |--- Sprawozdanie finansowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku za 2022 rok

      |--- Sprawozdanie finansowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku za 2021 rok

      |--- Sprawozdanie finansowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku za 2020 rok

      |--- Sprawozdanie finansowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku za 2019 rok

      |--- Sprawozdanie finansowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku za 2018 rok

Petycje

|--- Petycje