Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

2013 rok

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie nr 67/2013 Dyrektora PCPR w Słupsku z dnia 31 grudnia 2013 r.  w spr. zmiany Zarządzenia nr 5/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 18 stycznia 2013 roku  w spr. wprowadzenia do użytku służbowego 2014-03-27 12:59:10
dokument Zarządzenie nr 66/2013 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. zmiany Zarządzenia 50/2011 z dnia 2 listopada 2011 roku w spr. określenia zasad rachunkowości (polityki) rachunkowości Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2014-03-27 12:54:59
dokument Zarządzenie nr 65/2013 Dyrektora PCPR w Słupsku z dnia 31 grudnia 2013 r. w spr. zmiany Zarządzenia 56/2013 zmieniającego Zarządzenie 50/2011 z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2014-03-27 12:51:10
dokument Zarządzenie nr 64/2013 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji 2014-03-27 12:47:49
dokument Zarządzenie nr 63/2013 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. przyjęcia Regulaminu kontynuacji uczestnictwa do projektu "Wyższe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy" 2014-03-27 12:46:45
dokument Zarządzenie nr 62/2013 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. przyjęcia Regulaminu uczestnictwa do projektu "Wyższe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy" 2014-03-27 12:30:23
dokument Zarządzenie nr 61/2013 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. przyjęcia Regulaminu rekrutacji do projektu "Wyższe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy" 2014-03-27 12:28:30
dokument Zarządzenie nr 60/2013 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. zatwierdzenia Instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów księgowych projektu pn. 2014-03-27 12:23:55
dokument Zarządzenie nr 59/2013 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. powołania zespołu projektowego do realizacji projektu systemowego 2014-03-27 12:19:32
dokument Zarządzenie nr 58/2013 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. dostępu do informacji publicznej 2014-03-27 12:16:17
dokument Zarządzenie nr 57/2013 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. powołania komisji konkursowej w ramach projektu "Pokonaj lęk" 2014-03-27 12:12:45
dokument Zarządzenie nr 56/2013 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. zmiany Zarządzenia nr 84/2012 w spr. określenia zasad rachunkowości 2014-03-27 12:05:47
dokument Zarządzenie nr 55/2013 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. zm. zarządzenia 27/2013 w spr. dofinans. ze środków PFRON 2013-11-13 14:58:38
dokument Zarządzenie nr 54/2013 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. konkursów plastycznych w ramach projektu "Pokonaj lęk" 2013-11-13 14:55:43
dokument Zarządzenie nr 53/2013 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. zmian w planie wydatków 2013-11-13 14:53:26
dokument Zarządzenie nr 52/2013 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. zmian w planie wydatków 2013-11-13 14:52:22
dokument Zarządzenie nr 51/2013 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. wniosków o dofinans. w zakresie rehab. społecznej osób niepełnosprawnych 2013-11-13 14:44:17
dokument Zarządzenie nr 50/2013 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. wyznaczenia osoby zastępującej Dyrektora 2013-10-14 15:24:38
dokument Zarządzenie nr 49/2013 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. Regulaminu ZFŚS 2013-10-14 15:21:02
dokument Zarządzenie nr 48/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 4 września 2013 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 73/2012 z dnia 4 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2013-09-18 09:22:51
dokument Zarządzenie nr 47/2013 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. delegowania osoby zastępującej 2013-09-18 09:20:37
dokument Zarządzenie nr 46/2013 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. dokonania zmian w planie wydatków na 2013 rok 2013-08-27 13:08:53
dokument Zarządzenie nr 45/2013 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. wyznaczenia osoby zastępującej Dyrektora 2013-08-20 12:52:55
dokument Zarządzenie nr 44/2013 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. zmian w planie wydatków 2013-08-20 12:50:04
dokument Zarządzenie nr 43/2013 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. Regulaminu dot. oprogramowania, sprzętu i sieci komputerowej 2013-08-20 12:47:28
dokument Zarządzenie nr 42/2013 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. zm. zasad (polityki) rachunkowości w PCPR 2013-08-20 12:45:35
dokument Zarządzenie nr 41/2013 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. Komisji ds. rozpatrywania wniosków "Aktywny samorząd" 2013-07-16 08:11:05
dokument Zarządzenie nr 40/2013 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. zmian w planie wydatków 2013-07-16 08:08:16
dokument Zarządzenie nr 39/2013 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. skarg i wniosków 2013-07-16 08:06:52
dokument Zarządzenie nr 38/2013 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej 2013-07-16 08:03:45
dokument Zarządzenie nr 37/2013 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. układu graficznego pism i zarządzeń 2013-07-16 08:01:57
dokument Zarządzenie nr 36/2013 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. zmian w planie wydatków 2013-07-16 07:49:42
dokument Zarządzenie nr 35/2013 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. sprawozdań Rb-WS 2013-07-16 07:46:33
dokument Zarządzenie nr 34/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 50/2011 z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2013-07-16 07:44:13
dokument Zarządzenie nr 32/2013 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. Aktywnego samorządu 2013-07-16 07:38:50
dokument Zarządzenie Nr 31/2013 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. procedur przyznawania świadczeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka 2013-05-24 13:24:18
dokument Zarządzenie Nr 30/2013 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. ustalenia harmonogramu kontroli jednostek nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w 2013 roku 2013-05-06 12:40:51
dokument Zarządzenie Nr 29/2013 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. zasad przyznawania i korzystania ze służbowego telefonu komórkowego 2013-05-06 12:33:27
dokument Zarządzenie Nr 28/2013 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. zmiany zarządzenia nr 50/2011 z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2013-05-06 12:19:58
dokument Zarządzenie Nr 27/2013 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON 2013-04-19 12:16:39
dokument Zarządzenie nr 26/2013 Dyrektora PCPR w Słupsk w spr. normy zużycia paliwa 2013-04-19 11:57:36
dokument Zarządzenie nr 25/2013 Dyrektora PCPR w Słupsk w spr. ustalenia celów i zadań na 2013 r. 2013-04-19 11:56:06
dokument Zarządzenie nr 24/2013 Dyrektora PCPR w Słupsk w spr. zm. regulaminu określającego zasady dokonania wydatków publicznych 2013-03-18 09:53:20
dokument Zarządzenie nr 23/2013 Dyrektora PCPR w Słupsk w spr. zwrotu kosztów dojazdu dla uczestników projektu 2013-03-18 09:51:17
dokument Zarządzenie nr 22/2013 Dyrektora PCPR w Słupsk w spr. legitymacji służbowej 2013-03-11 14:33:08
dokument Zarządzenie nr 21/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 72/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 04.09.2012 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów księgowych projektu 2013-03-05 12:28:00
dokument Zarządzenie nr 20/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie powołania zespołu projektowego do realizacji projektu systemowego 2013-03-05 12:23:06
dokument Zarządzenie nr 19/2013 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. harmonogramu kontroli wewnętrznych 2013-02-18 14:01:46
dokument Zarządzenie nr 18/2013 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. zmian w planie wydatków 2013-02-18 13:59:42
dokument Zarządzenie nr 17/2013 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr.przechowywania i archiwizowania dokumentacji projektu "Teatr, muzyka..." 2013-02-06 15:09:12
dokument Zarządzenie nr 16/2013 Dyrektora PCPR w Słupsku. w spr. zespołu projektowego "Teatr, muzyka..." 2013-02-06 15:05:34
dokument Zarządzenie nr 15/2013 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. Regulaminu użytkowania MEFS dla POKL przy projekcie 2013-02-06 15:01:33
dokument Zarządzenie nr 14/2013 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. instrukcji obiegu dokumentów w projekcie "Teatr, muzyka..." 2013-02-06 14:57:41
dokument Zarządzenie nr 13/2013 Dyrektora PCPR w Słupsku. w spr. Regulaminu rekrutacji do "Teatr, muzyka..." 2013-02-06 14:54:21
dokument Zarządzenie nr 12/2013 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. Regulaminu uczestnictwa w "Teatr, muzyka..." 2013-02-06 14:53:04
dokument Zarządzenie nr 11/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenie nr 42/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 27 września 2011 r. w sprawie określenia zasad postępowania z pieczęciami i pieczątkami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2013-02-06 14:32:40
dokument Zarządzenie nr 10/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do zarządzenia nr 72/2012 z dnia 4.09.2012 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów księgowych projektu pn. 2013-01-25 12:18:52
dokument Zarządzenie nr 9/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie powołania zespołu projektowego do realizacji projektu pn. 2013-01-25 12:14:07
dokument Zarządzenie nr 8/2013 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w "Wyższe kwalifikacje..." IPU 2013-01-25 12:05:01
dokument Zarządzenie nr 7/2013 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w "Wyższe kwalifikacje..." 2013-01-25 12:02:02
dokument Zarządzenie nr 6/2013 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. brakowania akt 2013-01-24 15:05:28
dokument Zarządzenie nr 5/2013 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. procedur postępowania z kluczami 2013-01-24 15:02:32
dokument Zarządzenie nr 4/2013 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. powołania Zespołu do opracowania "Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych..." 2013-01-24 14:58:52
dokument Zarządzenie nr 3/2013 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. powołania zespołu projektowego 2013-01-18 12:37:42
dokument Zarządzenie nr 2/2013 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. ustalenia pogotowia kasowego 2013-01-18 12:30:40
dokument Zarządzenie nr 1/2013 Dyrektora PCPR w Słupsku w spr. wyznaczenia ABI 2013-01-18 12:27:09