Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

2017 rok

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie nr 37/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 2018-01-04 07:57:45
dokument Zarządzenie nr 36/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2018-01-04 07:55:50
dokument Zarządzenie nr 35/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia procedur windykacji niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2018-01-04 07:54:42
dokument Zarządzenie nr 34/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowośći w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2018-01-04 07:51:57
dokument Zarządzenie nr 33/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny prac nadesłanych w ramach konkursu plastycznego "Wpólne chwile z rodziną" organizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2017-11-15 10:37:25
dokument Zarządzenie nr 32/2017 Dyrektora powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 2017-11-10 10:42:31
dokument Zarządzenie nr 31/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 18 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu plastycznego "Wspólne chwile z rodziną" organizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2017-09-20 08:41:44
dokument Zarządzenie nr 30/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 4 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pobytu w mieszkaniu chronionym 2017-09-20 08:40:21
dokument Zarządzenie nr 29/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu konczącego służbę przygotowawczą pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2017-09-20 08:39:21
dokument Zarządzenie nr 28/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia opracowanej diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb w zakresie pieczy zastępczej w ramach konkursu nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-002/17w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 6 Integracja działanie 6.2 Usługi Społeczne Podzdziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych 2017-08-17 14:40:32
dokument Zarządzenie nr 27/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny ofert w sprawie ogłoszonego otwarteo naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2017-07-24 09:00:45
dokument Zarządzenie nr 26/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszeniaotwartego naboru partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-002/17 wnramach Regionelnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2017-07-24 08:56:34
dokument Zarządzenie nr 25/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia standardów sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie słupskim 2017-07-13 12:15:22
dokument Zarządzenie nr 24/2017 Dyrektora powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 27/2015 z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie przyznawania i korzystania ze służbowego telefonu komórkowego 2017-06-26 09:40:13
dokument Zarządzenie nr 23/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 5 czerwca 2017 r. w sparwie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na zastępstwo na stanowisko urzędnicze samodzielny referent w zespole organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2017-06-26 09:31:10
dokument Zarządzenie nr 22/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu I pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2017 roku 2017-06-26 09:28:44
dokument Zarządzenie nr 21/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w sprawie zmiany zarządzenia nr 40/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 1 września 2015 r. w sprawie zasad rachunkowości Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2017-06-26 09:26:51
dokument Zarządzenie nr 20/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 27/2015 z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie przyznawania i korzystania ze służbowego telefonu komórkowego 2017-06-26 09:24:38
dokument Zarządzenie nr 19/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad przyznawania w 2017 roku dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu I pilotażowego programu "Aktywny samorząd" 2017-05-08 11:52:22
dokument Zarządzenie nr 18/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia zaboru na stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastepczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2017-05-08 11:50:49
dokument Zarządzenie nr 17/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa do samochodu służbowego marki Opel Meriva GS 88826, będącego w użytkowaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2017-05-08 11:48:55
dokument Zarządzenie nr 16/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie zasad przyznawania w 2017 roku dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach Modułu II pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" 2017-03-08 15:20:12
dokument Zarządzenie nr 15/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli wewnętrznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w 2017 roku 2017-03-08 15:17:37
dokument Zarządzenie nr 14/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie harmonogramu kontroli jednostek nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2017-03-08 15:16:23
dokument Zarządzenie nr 13/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 9 lutego 2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na zastępstwo na stanowisko urzędnicze specjalista w zespole organizacyjnym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2017-03-08 15:05:33
dokument Zarządzenie nr 12/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 27/2015 r. dnia 4 maja 2015 roku w sprawie przyznawania i korzystania ze służbowego telefonu komórkowego 2017-03-08 15:03:27
dokument Zarządzenie nr 11/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia Celów i zadań na rok 2017 dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2017-03-08 15:01:00
dokument Zarządzenie nr 10/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2017-03-08 14:58:49
dokument Zarządzenie nr 9/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 51/2013 z dnia 30 września 2013 roku w sprawie procedury stosowanej przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2017-02-03 12:04:16
dokument Zarządzenie nr 8/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2016 z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych oraz obowiązujących wzorów wniosków 2017-02-03 12:01:45
dokument Zarządzenie nr 7/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. wyceny składników majątkowych, które zostały przyjęte na stan Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2017-02-03 11:58:31
dokument Zarządzenie nr 6/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2017-02-03 11:56:49
dokument Zarządzenie nr 5/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pobytu w mieszkaniu chronionym 2017-02-03 11:55:08
dokument Zarzadzenie nr 4/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego 2017-02-03 11:53:56
dokument Zarzadzenie nr 3/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2017-02-03 11:51:32
dokument Zarządzenie nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia procedury przyznawania świadczeń wypłacanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku dla rodzin zastepczych i rodzinnych domów dziecka 2017-01-12 13:31:50
dokument Zarządzenie nr 1/2017 Dyrektora Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia sposobu przekazywania dokumentacji niezbędnej do wykonywania rozliczeń w zakresie pieczy zastępczej 2017-01-12 13:15:06